Zoznam učiteľov

  E-mail
  Foto Mgr. Martin Staňo St Rozvrh
  Riaditeľ
  stano.martin@zsjk.sk
  Foto Mgr. Martina Amrichová Am Rozvrh
  Triedna učiteľka: 5.B
  amrichova@pobox.sk
  Foto PaedDr. Oľga Bulková Bu Rozvrh
  Triedna učiteľka: 1.A
  olabulk@zoznam.sk
  Foto PaedDr. Mária Galovičová Ga Rozvrh
  Triedna učiteľka: 6.A
  maria.galovicova@gmail.com
  Foto Mgr. Mária Haluzová Ha Rozvrh
  Triedna učiteľka: 7.A
  maria.haluzova@zsjk.sk
  Foto Ing. Daniela Hírešová Hi Rozvrh
  Učiteľka
  daniela.hiresova@centrum.sk
  Foto Mgr. Katarína Hužvárová Hu Rozvrh
  Učiteľka
  katarinahuzvarova8@gmail.com
  Foto Jana Ježíková Je asistent učiteľa
  jana.jezikova@centrum.sk
  Foto Mgr. Slávka Kopčanová Kp Rozvrh
  Triedna učiteľka: 4.A
  slavka.kopcanova@gmail.com
   
   
  Lenka Kořínková Kr asistent učiteľa
  Foto Mgr. Vladimíra Krajčiová Ka Rozvrh
  Triedna učiteľka: 8.A
  ntc@centrum.sk
  Foto Mgr. Dagmar Krejčiová Ke Rozvrh
  Triedna učiteľka: 9.A
  dagmar.krejciova@zsjk.sk
  Foto Mgr. Danka Kubaščíková Ku Rozvrh
  Triedna učiteľka: 3.A
  kubascik@zoznam.sk
  Foto Mgr. Jana Kyselicová Ky Rozvrh
  Triedna učiteľka: 2.B
  kyselicova.jana@gmail.com
  Foto Mgr. Jaroslava Letková Le Rozvrh
  Učiteľka
  letkova.j@gmail.com
  Foto Mgr. Juraj Lőrincz Lo Triedny učiteľ: 8.B
  dubo57@gmail.com
  Foto Mgr. Katarína Luhová Lu Rozvrh
  Učiteľka
  k.luhova@gmail.com
  Foto Mgr. Katarína Marušincová Mk Vychovávateľka
  Foto Mgr. Eva Mikulová Ma Rozvrh
  Učiteľka
  pejkova@zoznam.sk
  Foto Mgr. Ľuboslava Mozolíková Mo Rozvrh
  Triedna učiteľka: 1.B
  l.mozolikova@zoznam.sk
  Foto Mgr. Andrea Mudrončeková Mu Rozvrh
  Triedna učiteľka: 3.B
  andrea.mudroncekova@zsjk.sk
  Foto Bc. Božena Pastuchová Pa Vychovávateľka
  b.pastuchova@centrum.sk
  Foto Mgr. Anton Pejko Pe Rozvrh
  Triedny učiteľ: 4.B
  toncipejko@gmail.com
  Foto Mgr. Norbert Potočný Po Rozvrh
  Triedny učiteľ: 3.C
  norbert.potocny@gmail.com
  Foto Mgr. Ivana Rýgerová Ry Vychovávateľka
  ivana.rygerova@gmail.com
  Foto Mgr. Renáta Srncová Sr Rozvrh
  Triedna učiteľka: 5.A
  rensrn@centrum.sk
  Foto Mgr. Viera Ševčíková Še Rozvrh
  Triedna učiteľka: 2.A
  sevcikovaviera@centrum.sk
  Foto Mgr. Helena Šikulíncová Ši Rozvrh
  Triedna učiteľka: 6.B
  helisiki@azet.sk
  Foto Katarína Vrtíková Vr Vychovávateľka

  © aScAgenda 2018.0.1093 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.04.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria