Navigácia

Streda 16. 1. 2019
Počet návštev: 3727575

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 16.1.2019)
Tobias Jančovič (4.A)
Kristína Bieliková (1.C)
Kristína Hrubčínová (8.A)
Kristína Kohútová (5.B)
Kristína Kyčerková (4.B)
Kristína Neoralová (7.A)
Kristína Púčeková (6.A)
Vladimír Lorenc
Zajtra (Štvrtok 17.1.2019)
Nataša Draková (8.A)
Pozajtra (Piatok 18.1.2019)
Benjamín Raj (4.B)
Katarína Vrtíková

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 34057579
Čísla účtov: Škola - SK44 7500 0000 0040 2347 5058
ŠJ - SK74 7500 0000 0040 2347 5197
ŠKD - SK71 7500 0000 0040 2347 5154

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

  Zástupca riaditeľa: PhDr. Iveta Kovačovicová
   

  Novinky

  • Školská zábava

   Rodičovská rada pri ZŠ, ul. Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici pozýva rodičov, pedagógov a priateľov školy na ŠKOLSKÚ ZÁBAVU

   Kde, kedy: Kultúrny dom Kolačín, 23.2.2019 o 19:00 hod.

   Podporte svoje deti kúpou vstupenky alebo sponzorským darom. Výťažok bude použitý na kúpu ďalšej časti ihriska v areáli ZŠ.

   Program: DJ Martin Legén, žiaci ZŠ, bohatá tombola a veselá nálada

   Vstupné: 17 EUR/osoba

   V cene je večera, kapustnica, prípitok, minerálka a víno.

   POZOR! Obmedzený počet lístkov!

   V prípade záujmu o sponzorstvo kontaktujte: Kamila Nosálová 0911 523172, kajako1@azet.sk

  • Technická olympiáda - okresné kolo

   10. 1. 2018 sa na SOŠ v Trenčíne konala Technická olympiáda v kategórii ROBOTIKA. Súťaže sa zúčastnili 2 žiaci našej školy - A. Turičík a A. Vavrinec. Chlapci museli preukázať teoretické vedomosti v teste a praktické zručnosti pri skladaní robota. V konečnom poradí A. Vavrinec dosiahol 7. miesto a A. Turičík 10. miesto. Gratulujeme!

  • Vianočné aktivity

   21. 12. 2018 bol v našej škole opäť rušný deň. Keďže sa blížil vianočný čas, urobili sme si ho aj my sviatočný. Najskôr žiakom zaspievali koledy pani učiteľky Amrichová a Mudrončeková spolu s pánom učiteľom Potočným, aby im spríjemnili príchod do školy. Neskôr sa začala vianočná burza výrobkov, kde si žiaci mohli kúpiť a predávať svoje výrobky. A veru že bolo čo kupovať. Od rôznych dobrôt pod zub, až po praktické i skrášľujúce výrobky do našich domovov. Súčasne s burzou prebiehal aj vianočný turnaj, kde si žiaci jednotlivých ročníkov merali sily v basketbale, hádzanej, vybíjanej a florbale. Bol to deň plný zábavy, po ktorom sme si ešte zaželali šťastné a pokojné Vianoce a pobrali sme sa prázdninovať a oddychovať, aby sme sa plní síl opäť stretli v januári. Výsledky zápasov vianočného turnaja:

  • Oznam pre rodičov predškolákov

   Vážení rodičia,

   v súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka účinného od 1. 1. 2019 Vám oznamujeme, že poskytnutá dotácia vo výške 1,20 € bude určená na obed a iné jedlo. Iné jedlo – podľa platnej školskej legislatívy je doplnkové jedlo t. j. desiata a olovrant.

   Zákonný zástupca dieťaťa je zodpovedný za prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa zo stravy. Upozorňujeme, že ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v zariadení a nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu si zariadenie školského stravovania nemôže uplatniť.

  • Šaliansky Maťko - školské kolo

   Dna 17.12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej sútaže Šaliansky Maťko: 2.a 3. kategória.

   Výsledky: 2. kategória:

   1. miesto T. Chabadová 4.B

   2. miesto A. Chovanec 5.B

   3. miesto A. Bednárová 4.B

   3. kategória

   1. miesto neudelené

   2. miesto P. Kvasničková 6.B

   3. miesto E. Uherová 6.B

   Víťazka 2. kategórie T. Chabadová, bude našu školu reprezentovať v okresnom kole. Držíme jej palce.

  • Rodičovský príspevok

   Milí rodičia,

   Verím, že školský rok beží už naplno a že ho zvládajú výborne vaše deti i vy.

   Na 1. zasadnutí v tomto šk. roku bolo schválené Rodičovskou radou:

   • Rodičovský príspevok na šk.rok 2018/19:

   15 € na 1. dieťa, 11 € na 2. dieťa. Dieťa, ktorého rodičia sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, zaplatí 7 €.

   Príspevky je potrebné uhradiť do 21.12.2018 na účet Rodičovského združenia: SK78 0900 0000 0000 6367 6868, SWIFT: GIBASKBX

   Dňa 18.10.2018 zasadla nová Rodičovská rada, ktorá i tento rok bude žiakom našej školy finančne prispievať na rôzne školské aktivity, zakúpi pomôcky, pripraví rôzne akcie, dobuduje ďalšiu časť vonkajšieho ihriska.

  • Školské kolo Pytagoriády

   V dňoch 12. a 13. 12. 2018 sa konalo školské kolo Pytagoriády pre žiakov 5. – 8. ročníka.

   Úspešní riešitelia:

   5. ročník:

   Chovanec Adam, 5. B 10b + 11b = 21b,

   Körösiová Viktória, 5. B 10b + 10b = 20b,

   Provazník Marián, 5. A 10b+10b = 20b,

   Beňová Ema, 5. B 10b + 9 = 19b,

   Vražič Samuel Jozef, 5. A 11b + 7b = 18b,

   Michalke Daniel, 5. A 10b + 5b = 15b,

   6. ročník:

   ŠlepeckáJessica, 6. B 12b + 6b= 18b,

   Ďurček Bruno Jozef, 6. B 10b + 8b = 18b,

   Barényi Samuel, 6. B 10b + 6b = 16b,

   7. ročník:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria