Navigácia

Nedeľa 18. 11. 2018
Počet návštev: 3670515

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 18.11.2018)
Olivia Barinková (1.B)
Petra Kleinedlerová (1.C)
Tomáš Tomanička (9.A)
Štefan Čöglei (2.B)
Zajtra (Pondelok 19.11.2018)
Alžbeta Padyšáková (9.A)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 34057579
Čísla účtov: Škola - SK44 7500 0000 0040 2347 5058
ŠJ - SK74 7500 0000 0040 2347 5197
ŠKD - SK71 7500 0000 0040 2347 5154

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

  Zástupca riaditeľa: PhDr. Iveta Kovačovicová
   

  Novinky

  • Rodičovský príspevok

   Milí rodičia,

   Verím, že školský rok beží už naplno a že ho zvládajú výborne vaše deti i vy.

   Na 1. zasadnutí v tomto šk. roku bolo schválené Rodičovskou radou:

   • Rodičovský príspevok na šk.rok 2018/19:

   15 € na 1. dieťa, 11 € na 2. dieťa. Dieťa, ktorého rodičia sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, zaplatí 7 €.

   Príspevky je potrebné uhradiť do 21.12.2018 na účet Rodičovského združenia: SK78 0900 0000 0000 6367 6868, SWIFT: GIBASKBX

   Dňa 18.10.2018 zasadla nová Rodičovská rada, ktorá i tento rok bude žiakom našej školy finančne prispievať na rôzne školské aktivity, zakúpi pomôcky, pripraví rôzne akcie, dobuduje ďalšiu časť vonkajšieho ihriska.

  • Návšteva divadla

   6. november 2018 bol iný ako bežný vyučovací deň, 43 žiakov 4. ročníka navštívilo divadlo Nová Scéna v Bratislave - krásne divadelné predstavenie Princ Bajaja. Bola to zázračná rozprávková krajina, kde slovo Bajaja nadobudlo čarovnú moc. Všetci so zatajeným dychom sledovali príbeh, v ktorom víťazí dobro, skromnosť a láska.

  • Okresné kolo v stolnom tenise

   26.10. 2018 sa v Trenčianskej Teplej uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naše družstvo chlapcov v zložení: F. Hadzima, T. Tomanička, M. Palieska a R. Veselka skončilo v celkovom poradí na 3. mieste. Družstvo dievčat v zložení: B. Solíková, V. Dulková a R. Kulinová dosiahlo celkovo 4.miesto. Gratulujeme! Fotografie z turnaja si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Vystúpenie pre seniorov

   24. 10. boli naši žiaci svojim vystúpením potešiť seniorov z Novej Dubnice. Keďže október je venovaný úcte k starším, boli sme im spríjemniť ich posedenie. Zarecitovali sme im niekoľko básní a zatancovali niečo moderné i na ľudovú nôtu. Sme radi, že aj tento rok sme im mohli spríjemniť aspoň jeden deň. Fotografie z vystúpenia nájdete vo fotoalbume.

  • 18.10.2018 sa v Dubnici nad Váhom konalo Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Družstvo žiačok v zložení L. Hubschová, M. Rodová a T. Behulová sa umiestnilo celkovo na 5. mieste. M. Rodová získala 6. miesto. Gratulujeme!

  • Návšteva divadelného predstavenia

   Deň 10. október 2018 bol vybočením z bežného piatackeho vyučovacieho dňa. 42 detí sa po exkurzii na Bratislavskom hrade ocitlo prostredníctvom divadelného predstavenia v zázračnej rozprávkovej krajine, kde slovo BAJAJA nadobudlo čarovnú moc. Všetci so zatajeným dychom sledovali príbeh, v ktorom víťazí dobro, skromnosť a láska. Pestrá scéna, nápadité kostýmy a úžasné muzikálové melódie očarili všetkých. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Kráska a zviera

   Žiaci 2.A a 2.B sa zasa raz preniesli v čase a ocitli sa v známej rozprávke „Kráska a zviera“, ktorú iste dobre poznajú aj z animovanej Disneyovky.

   Avšak zažiť tento príbeh priamo v divadle - v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, to je nevšedné a výnimočné. Rozprávka mala nádhernú scénu, krásne pesničky a svojou pomalou a pokojnou atmosférou pohltila každé dieťa. Bol to príbeh o láske, dôvere a jednej kliatbe, ktorú môže zlomiť iba pravá láska.

   A ak si z tohto príbehu, ktorý mal dve tváre, odniesli aj pocit, že krása by mala vychádzať z najhlbšieho vnútra, a nie z vonkajšej dokonalosti, tak sa oplatilo takéto divadelné podujatie s našimi žiakmi absolvovať. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria