Navigácia

Pondelok 18. 11. 2019
Počet návštev: 4065369

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 18.11.2019)
Olivia Barinková (2.B)
Petra Kleinedlerová (2.C)
Štefan Čöglei (3.B)
Zajtra (Utorok 19.11.2019)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 34057579
Čísla účtov: Škola - SK44 7500 0000 0040 2347 5058
ŠJ - SK74 7500 0000 0040 2347 5197
ŠKD - SK71 7500 0000 0040 2347 5154
RZ - SK78 0900 0000 0000 6367 6868

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

  Novinky

  • Dňa 20.11.2019 (streda) udeľuje riaditeľ ZŠ riaditeľské voľno žiakom 6. - 9. ročníka z organizačných dôvodov - organizácia Testovania 5 2019. Žiaci 6. - 9. ročníka sú odhlásení z obeda v školskej jedálni.

  • TESTOVANIE 5

   TESTOVANIE 5 - 2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda).

   Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ

   Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra.

   Cieľom TESTOVANIA 5 - 2019 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 - 2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1

  • Dňa 11.11. 2019 sa konali voľby do Rady školy za rodičov žiakov školy. Volieb sa zúčastnilo 292 voličov. Najviac hlasov získali a za členov Rady školy boli zvolení:
   Andrea Závodská
   Beáta Kuricová
   Milan Syka
   Martin Škrovánek

   Všetkým kandidátom, ako aj rodičom, ktorí sa zúčastnili hlasovania, ďakujeme za účasť.

  • Vybíjaná - okresné kolo najmladších žiakov

   11.11.2019 sa konalo v Dubnici nad Váhom okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ. Naše družstvo žiakov 4.A a 4.B v zložení: M. Barinka, A. Habánek, E. Ježová, S. Kováčiková, J. Poboril, N. Prachár, D. Provazník, N. Ranušová, CH. Šinková, M. Šúkalová, D. Teluchová, M. Trsťan, P. Trsťan získalo v celkovom poradí 1. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa bude konať v Považskej Bystrici. Gratulujeme!

  • Milí rodičia,

   Verím, že školský rok beží na plné obrátky a že je minimálne tak úspešný ako minulý.

   V uplynulom školskom roku sa Rodičovskej rade podarilo veľa vynikajúcich vecí: doplnilo sa ihrisko pre 1.stupeň o krásnu šplhaciu zostavu, zorganizoval sa karneval, školská zábava zarobila pre našich žiakov 2245 eur atď.

   Týmto chcem zo srdca poďakovať členom Rodičovskej rady v minulom šk. roku za ich čas, ochotu a energiu.

   Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly na zábave a na karnevale a rovnako i všetkým, ktorí prispeli sumou 2 % z dane z príjmu.

  • 21. ročník výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla

   Tak ako každý rok v tomto čase sa naši deviataci opäť zúčastnili výstavy Stredoškolák 2019, ktorú organizuje Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s EXPO CENTER, a.s. Trenčín, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín.

   STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA vytvára vhodnú príležitosť pre propagáciu stredných odborných škôl a priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  • Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ

   25.10. 2019 sa v Trenčianskej Teplej uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naše družstvo chlapcov v zložení: F. Hadzima, M. Palieska a R. Veselka a N. Prachar skončilo v celkovom poradí na 2. mieste. Družstvo dievčat v zložení: B. Solíková, S.Štefulová a R. Kulinová dosiahlo celkovo 4.miesto. Gratulujeme!

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria