Navigácia

Pondelok 18. 12. 2017
Počet návštev: 3338723

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 19.12.2017)
Bianka Urbanová (3.B)
Pozajtra (Streda 20.12.2017)
Michal Kubištík (4.B)
Gabriel Mikula (6.B)
Mgr. Dagmar Krejčiová

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 34057579
Čísla účtov: Škola - SK44 7500 0000 0040 2347 5058
ŠJ - SK74 7500 0000 0040 2347 5197
ŠKD - SK71 7500 0000 0040 2347 5154

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

  Zástupca riaditeľa: PhDr. Iveta Kovačovicová
   

  Novinky

  • V dňoch 13. a 14. 12. sa na našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. Žiaci počítali logické príklady a najúspešnejší postupujú do okresného kola. Gratulujeme! Výsledky:

   3. roč. písalo 45 žiakov /úspešný 1 žiak/: 3.B Martin Baur 13b. + 7 b. =20b.

   4. roč. písalo 44 žiakov /10 úspešní žiaci/: 4.A E. Sárkoziová 10b. + 7b.= 17b. M. Szabo 11b. + 5b.= 16b.

   4.B M. Kubiščík 13b. + 9b.=22b. A. Chovanec 12b. + 10b.=22b. P. Samul 11b. + 10b. =21b. K. Bložoňová 10b. + 9b. =19b. T. Filo 11b. +5b. = 15b. E. Beňová 10b. + 6b. =16b. L. Hrašková 10b. + 6b. = 16b. Z. Masiarčinová 10b. +6b. =16b.

  • Dňa 13.12. 2017 sa uskutočnila exkurzia do mesta Sereď, kde sa nachádza múzeum holokaustu. Žiaci 8. a 9,. ročníka si mohli vypočuť zaujímavú a hlavne poučnú prednášku o tom, ako boli slovenskí židia deportovaní počas druhej svetovej vojny. Naši žiaci si taktiež mohli vypočuť životné príbehy obetí a preživších holokaustu. Po exkurzii nasledovala prehliadka historickej časti mesta Trnava. Fotografie z exkurzie nájdete vo fotoalbume.

  • 11.12. sa konalo školské kolo v prednese povestí. Výsledky:

   I. kateg. /2.-3.roč./ 1.miesto T. Chabadová /3.B/

   2. miesto K. Vinczeová /3.A/ A. Guzoňová /3.A/

   3. miesto A. Bednárová /3.B/

   II. kateg. /4.-5.roč./ 1.miesto J.Šlepecká /5.B/

   2. miesto S. Balážová /5.A/

   3. miesto A. Chovanec /4.B/

   III. kateg. /6.-7.roč./ 1.miesto K. Križanová /7.A/

   2. miesto L. Hubshová /7.A/

  • Milí rodičia,

   na zasadnutí RR, bol schválený Rodičovský príspevok pre školský rok 2017/2018:

   • 14,- EUR / dieťa
   • 10,- EUR/ každé ďalšie dieťa –žiak v rodine
   • 5,- EUR/ dieťa, ktorého rodičia sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

   Bezhotovostne na účet RR - údaje na platbu na účet :

   RZ pri ZŠ, ul. Janka Kráľa 1, Nová Dubnica, 018 51

   • Banka : Slovenská sporiteľňa, pobočka Nová Dubnica
   • Číslo účtu / IBAN : SK78 0900 0000 0000 6367 6868
  • Pomôžte tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. Táto zbierka je venovaná Trenčianskemu útulku. Môžete darovať hračky, krmivo a dobroty pre psíkov, čiastiace prostriedky, deky, návlečky...Veci, ktoré chcete darovať noste pani učiteĺke Kubaščíkovej. Ďakujeme.

  • 7.12.2017 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády, - kategória C, v ktorej úspešnou riešiteľkou sa stala Diana Provazníková. Gratulujeme.

  • Netrpezlivo očakávaný Mikuláš s čertom a anjelmi zavítal aj k nám. Sladkosťami potešil malých aj väčších. Fotografie nájdete vo vo fotoalbume.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria