Navigácia

Nedeľa 25. 3. 2018
Počet návštev: 3428512

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.3.2018)
Emma Ježová (2.A)
Karin Samulová (9.A)
Samuel Závodský (9.A)
Marián Barcík (3.B)
Marián Provazník (4.A)
Zajtra (Pondelok 26.3.2018)
Tatiana Kysučanová (9.A)
Pozajtra (Utorok 27.3.2018)
Alena Holčeková (3.A)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 34057579
Čísla účtov: Škola - SK44 7500 0000 0040 2347 5058
ŠJ - SK74 7500 0000 0040 2347 5197
ŠKD - SK71 7500 0000 0040 2347 5154

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

  Zástupca riaditeľa: PhDr. Iveta Kovačovicová
   

  Novinky

  • Ako každý rok, aj tento sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje 22. marca. Okrem klasického oblečenia sa do modrej farby, v ktorom zvíťazila za prvý stupeň 4. B a za druhý stupeň 6. B, sme u žiakov podporili aj pitný režim. V spolupráci s vedúcou jedálne, pani Slobodovou, sme pre deti pripravili nesladenú vodu ochutenú mätou a citrónovou šťavou. Žiakom veľmi chutila, niektorí si prišli naliať aj viackrát. Tiež sme každej triede zadali za úlohu vyrobiť plagát o šetrení alebo o neznečisťovaní vody. Všetci sa úlohy zhostili zodpovedne a urobili krásne výtvory. Fotografie z dňa vody aj plagátov nájdete vo fotoalbume

  • 22.3. 2018 sa v športovej hale konalo okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ. Naše družstvo chlapcov v zložení: J. Hadzima, M. Hanták, G. Mikula, M. Palieska, J. Pecuš, O Poljak, M. Púčik, T. Tomanička, D. Závodský a M. Závodský vyhralo všetky zápasy a získalo celkovo 1. miesto. Zároveň postúpilo do regionálneho kola v Považskej Bytrici. Gratulujeme! Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • 21. marca 2018 sa konalo v našej škole celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • je cieľ, ktorý sme realizovali počas Dňa otvorených dverí na našej ZŠ spolu s novodubnickými materskými školami dňa 20.3. Deti predškolského veku si u nás mohli overiť niektoré prvky školskej zrelosti v činnostiach:

   • práca s PC
   • výroba darčeka pre seba, svojich blízkych
   • hravé objavovanie tajomstiev prírody a života na Zemi
   • pohybové a motorické schopnosti

   Spolu s rodičmi sa mohli deti oboznámiť s priestormi školy i s pedagógmi.

   Deti boli zvedavé, všetko ich zaujímalo, „ bavilo “. Želáme im i nám, aby s takým nadšením, aké preukázali pri týchto aktivitách, absolvovali i zápis do 1. ročníka. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Výchovno – výcvikový lyžiarsky zájazd pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnil v dňoch od 12.3. – 16. 3. 2018 v stredisku Martinské hole. Zúčastnilo sa 18 žiakov našej školy + dvaja inštruktori lyžovania z toho jeden pôsobiaci aj ako zdravotník. Výcvik prebiehal podľa vopred pripraveného metodického plánu. Žiaci si postupne osvojili základy lyžovania, pokročilejší sa snažili odstraňovať návykové chyby pri lyžovaní a zdokonaľovať sa. Všetci začiatočníci zvládli oblúk v prívrate a oblúk z prívratu, šikovnejší aj znožné švihy. Výcvik prebiehal v dopoludňajších i v popoludňajších hodinách po hodinovej prestávke. Vo chvíľach voľna žiaci absolvovali relaxačný pobyt vo Wellnes centre, uskutočňovali sa krátke turistické vychádzky a školenia o bezpečnosti a pohybe na zjazdovkách – Biely kódex. Vo večerných hodinách žiaci hrali spoločenské hry, ktoré si vopred pripravili. Fotografie z LV nájdete vo fotoalbume.

  • Základná škola na Ulici Janka Kráľa oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch 10. 4. 2018 (v utorok) a 11. 4. 2018 (v stredu) v čase od 14:00 do 18:00 hod. v priestoroch školského klubu detí.

   Zápis sa uskutoční pre všetky deti, ktoré k 31. 8. 2018 dovŕšia vek 6 rokov. Zápis je povinný aj pre deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku v predchádzajúcom školskom roku, aj pre deti, ktorých rodičia zo závažných dôvodov uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky.

  • POZOR – oprava údaju IČO v tlačive VYHLÁSENIE k 2 % z dane z príjmov.

   Milí rodičia, pri tvorbe tlačív vznikla nedopatrením chyba v údaji IČO – správne IČO je 173196170004. Preto ak ste už odovzdali tlačivá na Daňový úrad k 2 % z dane z príjmov, prosím, informujte o tom na maili: adriana@ceaeurope.sk alebo na mobile 0905 343 919.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria