Navigácia

Nedeľa 7. 3. 2021
Počet návštev: 5479983

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 34057579
Čísla účtov: Škola - SK44 7500 0000 0040 2347 5058
ŠJ - SK74 7500 0000 0040 2347 5197
ŠKD - SK71 7500 0000 0040 2347 5154
RZ - SK78 0900 0000 0000 6367 6868

 

Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

Novinky

 • Oznamujeme všetkým pedagógom, rodičom a žiakom, po dohode so zriaďovateľom, bude škola zatvorená z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie predbežne do utorka 9.3.2021. V utorok sa rozhodne o ďalšom postupe a budeme všetkých informovať.
  V prevádzke nebude školský klub detí ani školská jedáleň.
  Výučba žiakov bude prebiehať dištančnou formou (online) podľa upraveného rozvrhu dištančného vyučovania.

 • Od utorka 2.3.2021 je škola zatvorená, predbežne do piatku 5.3.2021.
  V prevádzke nebude školský klub detí ani školská jedáleň.
  Výučba žiakov bude prebiehať dištančnou formou (online) podľa upraveného rozvrhu dištančného vyučovania.

 • Matematický klokan

  Žiaci, ktorí sa chcú zapojiť do riešenia matematickej súťaže Klokan a Klokanko sa môžu individuálne prihlásiť na stránke https://matematickyklokan.sk, na ktorej nájdu všetky dôležité informácie a prihlášku žiaka, ktorú vypíšu. Prihlasovať sa môžete do 14. 3. 2021. Po odoslaní prihlášky zaplatia štartovné 4 eurá. Súťaž prebehne 19. - 23. apríla 2021, je pripravená aj online verzia súťaže. Želáme všetkým riešiteľom veľa úspechov.

 • Geografická olympiáda

  Dňa 5.2. sa uskutočnilo online okresné kolo Geografickej olympiády. Všetci naši olympionici sa stali úspešnými riešiteľmi a obsadili tieto miesta: Micheala Matušíková - 4. miesto, Jakub Vánko a Jakub Szabo - 5. miesto, Adam Chovanec - 6. miesto, Tomáš Janderla - 8. miesto, Jakub Mauer - 11. miesto. Gratulujeme!

 • Lyžiarsky výcvik

  Naša škola po dlhoročnej veľmi dobrej spolupráci podpísala opäť začiatkom septembra zmluvu o konaní LV v lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici. Následne bola od rodičov žiakov vyzbieraná suma 900 eur /30 žiakov á 30 eur/. Z toho bola na účet prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska vyplatená garancia /záloha/ konania lyžiarskeho výcviku v sume 690 eur dňa 2. 10. 2020. Ostatné vyzbierané peniaze mali byť použité ako rezerva na dopravu spolu s každoročnou dotáciou RZ /400 eur/ na dopravu žiakov do a z lyžiarskeho strediska. Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska pripravil všetky zjazdovky umelým zasnežením aj sprevádzkovaním vleku pod chatou Limba, na ktorej sme mali byť ubytovaní. Lyžiarske stredisko bolo otvorené 31. 12. 2020 a bohužiaľ na základe zlej epidemiologickej situácie a následných nariadení vlády SR, bolo lyžiarske stredisko ako aj ostatné na celom Slovensku od 1.1. 2021 až do odvolania uzavreté. Preto nie je možné túto zimu napriek snahe prevádzkovateľa - zasneženiu zjazdoviek a výborným podmienkam uskutočniť lyžiarsky výcvik v pôvodnom termíne od 8.3. 2021 do 12.3. 2021. Po dohode s prevádzkovateľom strediska Skalka pri Kremnici bol navrhnutý nový termín konania LV na budúcu zimu v termíne 7.3. 2022 - 11.3. 2022 a ponechanie vyplatenej garancie na budúci rok ako aj ostatných peňazí na dopravu. Samozrejme si prihlásení žiaci budú môcť uplatniť dotáciu Ministerstva školstva v sume 150 eur na pobyt počas lyžiarskeho kurzu. Vzniknutá situácia mrzí nielen organizátorov

 • Valentínska pošta

  V posledných rokoch je na našej škole už tradíciou doručovať Valentínsku poštu. Ani tento rok sme vás nechceli o túto možnosť pripraviť. Vieme, že vám vaši spolužiaci – kamaráti chýbajú a toto odlúčenie od nich trvá už veľmi dlho. Preto sme vám dali priestor na hodinách informatiky a výtvarnej výchovy vytvoriť Valentínku pre vášho kamaráta/kamarátku, tajnú lásku, triedu, či celú školu... Valentínky si pozrite vo fotoalbume..

 • PODPORTE SVOJE DETI poukázaním 2 % z dane z príjmov za rok 2020

  Milí rodičia, pedagógovia a priatelia školy,

  súčasná situácia je náročná pre nás všetkých a takisto pre žiakov.

  Všetky podporované aktivity našich detí na škole sú značne limitované alebo úplne obmedzené, preto v tomto školskom roku financuje Rodičovské združenie tieto činnosti z financií, ktoré zostali zo školského roku 2019/20, vrátane financií zo zisku zo školskej zábavy a karnevalu.

  Ako na konci minulého školského roku, tak aj tento rok budú odmenení všetci žiaci našej školy pekným darčekom. Minulý šk. rok to boli krásne multifunkčné šatky na krk.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 x 42 4433642
  +421 x 42 4433657 ŠJ

Fotogaléria