• Krajské kolo v cezpoľnom behu

   18.10.2018 sa v Dubnici nad Váhom konalo Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Družstvo žiačok v zložení L. Hubschová, M. Rodová a T. Behulová sa umiestnilo celkovo na 5. mieste. M. Rodová získala 6. miesto. Gratulujeme!

  • Návšteva divadelného predstavenia

   Návšteva divadelného predstavenia

   Deň 10. október 2018 bol vybočením z bežného piatackeho vyučovacieho dňa. 42 detí sa po exkurzii na Bratislavskom hrade ocitlo prostredníctvom divadelného predstavenia v zázračnej rozprávkovej krajine, kde slovo BAJAJA nadobudlo čarovnú moc. Všetci so zatajeným dychom sledovali príbeh, v ktorom víťazí dobro, skromnosť a láska. Pestrá scéna, nápadité kostýmy a úžasné muzikálové melódie očarili všetkých. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

    

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Kráska a zviera

   Kráska a zviera

   Žiaci 2.A a 2.B sa zasa raz preniesli v čase a ocitli sa v známej rozprávke „Kráska  a zviera“, ktorú iste dobre poznajú aj z animovanej Disneyovky.

   Avšak zažiť tento príbeh priamo v divadle - v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, to je nevšedné a výnimočné. Rozprávka mala nádhernú scénu, krásne pesničky a svojou pomalou a pokojnou atmosférou pohltila každé dieťa. Bol to príbeh o láske, dôvere a jednej kliatbe, ktorú môže zlomiť iba pravá láska.

    A ak si z tohto príbehu, ktorý mal dve tváre, odniesli aj pocit, že krása by mala vychádzať z najhlbšieho vnútra, a nie z vonkajšej dokonalosti, tak sa oplatilo takéto divadelné podujatie s našimi žiakmi absolvovať. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Okresné kolo v cezpoľnom behu

   Okresné kolo v cezpoľnom behu

   4.10.2018 sa v Dubnici nad Váhom konalo Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Družstvo žiačok v zložení L. Hubschová, M. Rodová a T. Behulová sa umiestnilo celkovo na 1. mieste a zároveň postúpilo do krajského kola. M. Rodová získala 3. miesto. Družstvo chlapcov v zložení: F. Hadzima, J. Gálik a A. Jandušík skončilo celkovo na  3. mieste. A. Jandušík získal 3. miesto. Gratulujeme!

  • Európsky deň jazykov

   Európsky deň jazykov

   26. septembra si pripomíname Európsky deň jazykov a my sme si pre vás pripravili rôzne zaujímavosti o tom, čo  vám môže priniesť cudzí jazyk. Viac informácií o tomto dni nájdete v odkaze Europsky_den_jazykov.docx

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Tvorivé dielne

   Tvorivé dielne

   7. 9. 2018 sa naši žiaci zúčastnili tvorivých dielní "Múzy v malom meste" v parčíku pri kultúrnej besede. Zoznámili sa s tvorbou výtvarníkov nášho regiónu, vyskúšali si keramický kruh, výrobu šperkov a ochutnali zdravé pomazánky. Akcia sa žiakom veľmi páčila. Fotografie z tvorivých dielní si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Otvorenie šk. roka 2018/2019

   Otvorenie šk. roka 2018/2019

   V pondelok 3.9. 2018 sme v kine Panorex slávnostne otvorili  školský rok 2018/2019. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Martin Staňo, primátor Novej Dubnice Ing. Peter Marušinec a predsedkyňa RR Ing. Adriana Matejčíková. Zároveň sme privítali nových prváčikov, ktorým držíme palce a prajeme  veľa úspechov. Fotografie z otvorenia nového školského roka si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Ukončenie školského roka

   Ukončenie školského roka

   29. 6. 2018 sme v kine Panorex slávnostne ukončili školský rok 2017/2018 ocenením najlepších žiakov a rozlúčkou deviatakov. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Staňo, zástupca primátora Novej Dubnice Bc. P. Pažítka a predsedkyňa RR  Adriana Matejčíková. Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny. Fotografie z ukončenia školského roka si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Beseda so záchrankou

   Beseda so záchrankou

   Dňa 27.6. sa pre žiakov 7. ročníka konala beseda s lekárom záchrannej služby. Dozvedeli sa zásady prvej pomoci pri najčastejších úrazoch, ale aj ako sa zachovať pri autonehode a epileptickom záchvate. Vyskúšali si rôzne pomôcky, ktoré sa v záchranke používajú, prezreli si vozidlo a zmerali si tep. Potom ešte pán doktor zodpovedal na ich otázky a zhodnotil, že sú schopní prvú pomoc poskytnúť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Vyhodnotenie zberov

   Vyhodnotenie zberov

   Jedným z bodov projektu Škola podporujúca zdravie je aj vedenie žiakov k ochrane prírody prostredníctvom triedenia odpadu. V januári 2018 sme sa po polročnej prestávke opäť zapojili do zbierania tetrapakov a kovových obalov. Na jar sa uskutočnil aj zber papiera. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorým osud našej planéty nie je ľahostajný. Najaktívnejších zberačov tetrapakov a kovových obalov odmenil MSÚ v Novej Dubnici, žiakov za zber papiera riaditeľ školy. 

   Zber plánujeme realizovať aj v nasledujúcom školskom roku.

   Odmenení žiaci:

   Tetrapaky

   1.stupeň:

   1.Michaela Matušíková, 2.B – 2400 ks

   2.Soňa Heldáková, 4.B – 1460 ks

   3.Alexandra Marušincová, 1.A – 1322 ks

    

   2.stupeň:

   1.Lucia Filová, 7.A – 820 ks

   2.Jakub Szabó, 6.B – 560 ks

   3.Alexandra Jordánová, 6.B – 380

    

   Kovové obaly

   1.stupeň:

   1.Karolína Bložoňová, 4.B – 5581 ks

   2.Soňa Heldáková, 4.B – 5038 ks

   3.Diana Teluchová, 2.A – 4410 ks

    

   2.stupeň:

   1.Tatiana Samulová, 6.A – 20200 ks

   2.Samuel Kranec, 6.A – 12983 ks

   3.Jakub Szabó, 6.B – 1955 ks 

    

   Papier

   1.Barbora Kováčová, 2.B - 612 kg

   2.Tomáš Slotík, 3.A - 337,5 kg

   3.Dorota Porubanová, 2.B - 232 kg

   4.Daniel Amrich, 2.B - 230 kg

   5.Nikola Celecová, 5.B - 194 kg

   6.Adam Vlasko, 3.A - 193 kg

    Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Ukážka výcviku psov

   Naša škola v priebehu školského roka 2017/2018 u žiakov v 2. a 3. ročníku realizovala vyučovací program podľa výukového materiálu Kamil a psík zdravotník.  Po jeho skončení sme v spolupráci so ZVJS ukázali žiakom aj iné využitie psov ako sú zvyknutí z bežného civilného života.  Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • Ihrisko plné zábavy

   Ihrisko plné zábavy

   Máme za sebou vydarený  8. ročník tejto obľúbenej akcie pre predškolákov, žiakov 1. stupňa a ich rodičov.

                My, zamestnanci školy, ju organizujeme ako poďakovanie rodičom za ich dobrú celoročnú spoluprácu s triednymi učiteľmi, za ich nezištnú pomoc v prospech jednotlivých tried i školy. 

               Ďakujeme.       Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • Ponuka práce - učiteľ matematiky

   Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru od septembra 2018 učiteľa/učiteľku matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie (najlepšie s aprobáciou matematika – fyzika alebo matematika – chémia).
   Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov

   Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Základná škola, Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   alebo mailom na:
   zsjk@zsjk.sk

  • Vystúpenie šermiarov

   Vystúpenie šermiarov

   22.6.2018 vystúpila pre žiakov našej školy Šermiarsko divadelná kompánia -Slovenská história. Žiaci sa počas vystúpenia mohli dozvedieť veľa zaujímavého z našej histórie. Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • Vystúpenie parkourovej skupiny

   Vystúpenie parkourovej skupiny

   21.6. 2018 v športovej hale vystúpila parkourová skupina Let's MOVE. Je zoskupenie atlétov a moverov, za účelom vytvárania pohybovo akrobatických programov a originálnych tréningových konceptov. Predviedli zaujímavé akrobatické prvky. Žiaci sa tiež mohli zapojiť aj si vyskúšať jednotlivé parkourové cviky, za ktoré boli odmenení. Vystúpenie zabezpečilo Rodičovské združenie pri ZŠ. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Školský výlet

   Dňa 20. 6. 2018 sa žiaci 8.A triedy zúčastnili  triedneho  výletu.  Navštívili  obec Smolenice na úpätí Malých  Karpát  v okrese Trnava, kde sa zúčastnili  prehliadky  Smolenickėho zámku.  Domov sa žiaci vrátili  plní zážitkov  z výletu. 

  • Celoškolský výlet - VYCHYLOVKA

   Celoškolský výlet - VYCHYLOVKA

   Uskutočnil sa 19.06. ako odmena pre žiakov 1. až 9. ročníka, ktorí dosahujú výborné vzdelávacie a výchovné výsledky, úspešne reprezentujú školu v predmetových súťažiach, záujmových a zberových aktivitách, pre žiakov, ktorí vedia, „ že dobrá práca sa vypláca“.

         Bol realizovaný v dvoch dimenziách. Prvá na nás prostredníctvom návštevy železničky a skanzenu Vychylovka, Orloja v Starej Bystrici dýchla históriou. Pripomenuli sme si, ako ľudia žili a pracovali kedysi, obdivovali sme krásnu kysuckú prírodu. Orloj nám pripomenul slávnych slovenských dejateľov /Ľ. Štúra, M. R. Štefánika.../

        Chutný obed nás posunul do druhej dimenzie, do súčasnosti. Ako dezert sme si vychutnali návštevu 5 D kina v Žiline. Úžasný zážitok, doporučujeme vyskúšať.

        Výlet sme si užili a hodnotíme ho známkou výborný. Toto hodnotenie patrí i RADE RODIČOV, ktorá výlet pripravila i sponzorovala. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

          ĎAKUJEME!

  • Poďakovanie

   Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica

    

         Viesť deti k tvorivej činnosti sa dá mnohými spôsobmi. Jedným zo spôsobov sú „Tvorivé keramické dielne“,  ktorých absolvovanie počas celého školského roka všetkým žiakom 1. stupňa našej ZŠ umožnilo CVČ v Novej Dubnici.

    

         Deti sa pod vedením p. Gabiky Diganovej učili prostredníctvom práce s hlinou trpezlivosti, učili sa „počúvať“, rozvíjali svoju predstavivosť a manuálne zručnosti, vďaka čomu mohli v závere pre svojich blízkych vyrobiť pekné darčeky.

    

         „Tete“ Gabike i p. riad. Mgr. Ibolyovej  patrí veľké ĎAKUJEME od žiakov, rodičov i pedagógov.

    

         Tešíme sa na spoluprácu i v ďalšom školskom roku.

    

    

                                                                                        Metodické združenie ZŠ

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria