• Florbal žiačok ZŠ

   18. 10. sa konalo okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ. Družstvo dievčat v zložení: T. Behulová, N. Draková, N. Hubošová, P. Kohútová, M. Rodová, B. Solíková, K. Tabaková, L. Vinczeová sa umiestnilo v konečnom poradí na 1. mieste.  Gratulujeme!

  • Svetový deň výživy

   16. októbra si každý rok celosvetovo pripomíname Svetový deň výživy. Na tento deň nezabúdame ani na našej škole. Pracovníčky školskej jedálne pod vedením pani vedúcej pripravili pre deti materskej školy a pre žiakov 1.ročníka ochutnávku rôznych jedál, ktoré nielen skvelo chutia, ale sú aj zdravé. Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • Ponuka práce

   Základná škola na Ulici Janka Kráľa v Novej Dubnici prijme do pracovného pomeru kuchárku/pomocnú silu do kuchyne. Bližšie informácie získate u vedúcej školskej jedálne alebo na telefónnom čísle 042/4433657.

  • Krajské kolo v cezpoľnom behu

   10.10.2017 sa v Dubnici nad Váhom konalo Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Naša žiačka M. Rodová sa umiestnila v celkovom poradí na 6. mieste. Gratulujeme!

  • Vystúpenie pre seniorov

   11. 10. boli naši žiaci svojim vysúpením potešiť seniorov z Novej Dubnice. Keďže október je venovaný úcte k starším, boli sme im spríjemniť ich posedenie. Zarecitovali sme im niekoľko básní, zahrali ľudovú pieseň a zatancovali niečo moderné i na ľudovú nôtu. Sme radi, že aj tento rok sme im mohli spríjemniť aspoň jeden deň. Fotografie z vystúpenia nájdete vo fotoalbume.

  • Jesenná výstava

   A opäť je tu čarovná pestrofarebná jeseň! Jej zhmotnenú podobu vo forme ikebán a nápaditých aranžmánov zhotovených žiakmi a rodičmi sme si mohli pozrieť v piatok 6. októbra  2017 vo vstupnej  hale našej školy. A veru bolo čo obdivovať!  Tie najzaujímavejšie a najkrajšie si bude môcť pozrieť aj široká verejnosť na výstave „Jablko Novej Dubnice" v kine Panorex do štvrtka  12.10.2017. Fotografie z výstavy nájdete vo fotoalbume.

  • Výchovný koncert

   Dňa 28.9. sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili výchovného koncertu k finančnej gramotnosti. S vystupujúcimi si zaspievali známe slovenské i zahraničné pesničky, porozprávali sa o financiách, bankách či šetrení a vyhrali sladké odmeny. Fotografie z koncertu nájdete vo fotoalbume.

  • Okresné kolo v cezpoľnom behu

   3.10.2017 sa v Dubnici nad Váhom konalo Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Družstvo žiačok v zložení L. Hubschová a M. Rodová sa umiestnilo celkovo na 2. mieste a družstvo chlapcov v zložení J. Hadzima a J. Pecuš na 4. mieste. M. Rodová získala 1. miesto. Gratulujeme!

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Medzinárodný deň mlieka v školách

   27. september je venovaný Medzinárodnému dňu mlieka v školách. V našej škole sme si tiež dôležitosť mlieka pripomenuli. Žiaci si mali priniesť mliečnu desiatu a tiež dostali od pani vedúcej jedálne čerstvé mlieko počas desiatovej prestávky. Ako veľmi im chutilo, si môžete pozrieť vo  fotoalbume.

  • Výstava Ľudské telo

   22. 9. 2017 sme sa so žiakmi siedmeho, ôsmeho a s časťou žiakov deviateho ročníka, zúčastnili výstavy Ľudské telo v bratislavskej Inchebe. Mali tu na jedinečných, reálnych exponátoch možnosť vidieť presnú anatómiu sústav ľudského tela. Ku každej mali aj odborný výklad od medikov, ktorí sami výborne dopĺňali a pritom sa aj niečo nové naučili. Bol to silný zážitok a sme radi, že sme mali možnosť výstavu vidieť. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Medzinárodný deň vďačnosti

   21. september je vyhlásený za Medzinárodný deň vďačnosti. Je veľmi dôležité byť vďačný aj za drobnosti v živote. To sme pripomenuli našim žiakom v krátkej rozhlasovej relácii a s niektorými sme sa vybrali aj do ulíc nášho mesta. Tu sme sa pýtali občanov, za čo sú v svojom živote vďační a za odpovede sme ich odmenili srdiečkom. Z tohto zaujímavého prieskumu urobíme malý článoček. 

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Vystúpenie tanečnej školy LT

   Vo štvrtok 14.9. sa  naši žiaci  zúčastnili vystúpenia tanečnej školy LT, ktoré sa konalo v športovej hale. Mohli si pozrieť ukážky rôznych tanečných štýlov. Fotografie z vystúpenia nájdete vo fotoalbume.

  • Otvorenie školského roka 2017/2018

   V pondelok 4.9. 2017 sme v kine Panorex slávnostne otvorili  školský rok 2017/2018. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Martin Staňo a primátor Novej Dubnice Ing. Peter Marušinec. Zároveň sme privítali nových prváčikov, ktorým držíme palce a prajeme  veľa úspechov. Fotografie z otvorenia nového školského roka si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Ukončenie školského roka

   30. 6. 2017 sme v kine Panorex slávnostne ukončili školský rok 2016/2017 ocenením najlepších žiakov a rozlúčkou deviatakov. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Staňo, primátor Novej Dubnice Ing. P. Marušinec a predsedkyňa RR Ing. Iveta Solíková. Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny. Fotografie z ukončenia školského roka si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Slávik Slovenska - celoslovenské kolo

   Dňa 29.6. 2017 sa uskutočnilo finálové kolo súťaže Slávik Slovenska v Skalici, kde nás úspešne reprezentovala Daniela Lichvárová, žiačka 3.A triedy. Získala titul lauerát Slávik Slovenska 2017 v 1. kategórii. K veľkému úspechu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Ocenení žiaci - zber papiera

   Nezabudli sme ani na našich žiakov, ktorí sa stali najlepšími zberačmi papiera. Za svoju aktivitu dostali pekné ceny - zaujímavé knižky a usb kľúče. Najlepší zberači boli: Sebastián Kuchta, Andrej a Martin Baur, Karolína Bložonová, Barbora Kováčová a Dorota Porubanová.
   Gratulujeme!

  • Ocenení žiaci

   V utorok 27. júna prišiel odovzdať odmeny našim najaktívnejším žiakom, aktívne sa počas školského roka zapájajúcim do triedenia odpadu, vedúci oddelenia životného prostredia Ing. Chlebana.  Za 1. a 2. stupeň to boli nasledovní žiaci: 

    

   tetrapaky:

    

   1. Martin Szabo (3.A)  

   2. Júlia Ďurechová (1.B)

   3. Martin Horvát (1.C)

    

   1. Samuel Kranec (5.A)  

   2. Kristína Hrubčínová (6.A)

   3. Tomáš Janderla (5.A)

    

   kovové obaly:

    

   1. Adam Palieska (2.A)

   2. Karolína Bložonová (3.B)

   3. Tatiana Chabadová (2.B)

    

   1. Marek Palieska (6.A)

   2. Samuel Kranec (5.A)

   3. Tatiana Samulová (5.A)

    

   Poďakovanie však patrí všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa zapojili a tým prispeli k ochrane životného prostredia

   Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Ihrisko plné zábavy a hier

   Koniec školského roka už tradične patrí stretnutiu predškolákov, žiakov 1. stupňa, ich rodičov a rodinných príslušníkov s pedagógmi školy na akcii Ihrisko plné zábavy a hier. Tento rok sme sa stretli už po šiestykrát, aby sme si zašportovali, zabavili sa. "Vybité baterky" nám pomohla "dobiť" výborná opekačka, chutný koláč od našich pani kuchárok. Počasie bolo výborné, všetko sa pojedlo, tešíme sa o rok na 7. ročník. Ďakujeme RZ za finančné zabezpečenie tejto vydarenej akcie. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

    

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria