• Úspechy našich žiakov vo výtvarných súťažiach

   V súťaži "Vesmír očami detí" bola v okresnom kole ocenená práca Aničky Bednárovej  (3.B). Postúpila do celoslovenského kola.

   Ocenenie získala aj kolektívna práca Kristínky Kyčerkovej, Bianky Urbanovej a Sofinky Talajkovej (3.B) v súťaži "Čaro našej prírody". 

   Dievčatám blahoželáme! Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Zápis do 1. ročníka

   V dňoch 10.4. a 11.4. 2018 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Školský klub detí doslova „praskal vo švíkoch“, veď budúcich prváčikov prišli na zápis podporiť doslova celé rodiny, čo nás teší. Predškoláci obstáli veľmi dobre. Do 1. ročníka sme ich zapísali 72, z toho 9 rodičov požiadalo pre svoje dieťa o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

   Ak sa zo závažných dôvodov nemohlo dieťa zúčastniť zápisu do 1. ročníka, rodičia môžu po dohode s RŠ absolvovať s dieťaťom dodatočný zápis. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

    

  • Slávik Slovenska - školské kolo

    Dňa 12.4. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Svoje triedy reprezentovalo 28 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách. Niektorí upútali speváckym prejavom, iní výberom piesne z odľahlých regiónov Slovenska.

   Výsledky: 

   1. kateg.                                 2. kateg.                                 3. kateg.

   1.m. S. Talajková/3.B/          1.m. D. Lichvárová /4.A/        1.m. D. Provazníková /9.A/

   2.m. T. Chabadová /3.B/        2.m. M. Tomaničková /6.A/      2.m. R. Hrbatý /7.A/

   3.m. L. Čapáková /2.B/          3.m. J. Mauer /4.A/                  3.m. M. Mlynek /7.A/

           E. Kmeťová /1.B/                   M. Lichvár /5.A/

   Do okresného kola tejto súťaže postupujú víťazi jednotlivých kategórii, ktoré sa bude konať 3.5.2018. Prajeme veľa úspechov!  Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Malý futbal žiačok ZŠ

   11.4. sa konalo okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ. Naše družstvo dievčat v zložení: Draková N., Dubničková N., Habánková V., Rodová M., Skládalová A., Solíková B., Vinczeová L., zvíťazilo a dosiahlo v celkovom poradí 1. miesto. Zároveň postúpilo do regionálneho kola. Gratulujeme!

  • Biologická olympiáda

   11. 4. sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, kategórie E, kde sa v odbornosti botanika stala úspešnou riešiteľkou Tatiana Samulová zo 6. A a získala 5. miesto. Gratulujeme!

  • 2 % z dane z príjmov

   PODPORTE SVOJE DETI poukázaním 2 % z dane z príjmov

   Milí rodičia, pedagógovia a priatelia školy, podporte deti – žiakov našej ZŠ v ich športových, vzdelávacích a zábavných aktivitách poukázaním 2 % z dane z príjmov.  

   INFORMÁCIE PRE ZAMESTNANCOV:

    

   POZOR – oprava údaju IČO v tlačive VYHLÁSENIE k 2 % z dane z príjmov.

   Milí rodičia, pri tvorbe tlačív vznikla nedopatrením chyba v údaji IČO – správne IČO je 173196170004. Preto ak ste už odovzdali tlačivá na Daňový úrad k 2 % z dane z príjmov, prosím, informujte o tom na maili: adriana@ceaeurope.sk alebo na mobile 0905 343 919.

    

   V prílohe je tlačivo POTVRDENIE-2018-DP-2017 - O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, ktoré Vám celé vypíšu na personálnom/mzdovom oddelení. Ďalšie tlačivo VYHLÁSENIE-2018-DP-2017 si už vypíšete sami podľa prílohy info_k_vypisaniu_tlaciva_Vyhlasenie1.pdf  Tlačivá môžete vypísať priamo do pdf súboru – sú editovateľné - alebo si ich vytlačte a vypíšte paličkovým písmom. Nezabudnite, prosím, na svoj podpis.

   Na poukázanie 2 % je nutné použiť iba tieto dve uvedené tlačivá Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne(2).pdf.​​ Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf v opačnom prípade ich Daňový úrad neuzná a peniaze nebudú poukázané na účet Rodičovského združenia.

   Poukázaná suma 2 % musí byť minimálne 3 €.

   Obe tlačivá treba doručiť do 30.4.2018  na Daňový úrad, Bratislavská 426/1, Dubnica n. V. alebo ich môžete odovzdať /príp. poslať po svojom dieťati/ triednej pani učiteľke do 20.4.2018. Tlačivá budú hromadne doručené členom Rodičovskej rady /hospodárka/ priamo na Daňový úrad v Dubnici n. V.

    

   INFORMÁCIE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

   V prípade, že chcete poukázať 1 (2 %) ako právnická osoba, urobíte tak v daňovom priznaní - postupujte podľa návodu na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/.

    

   INFORMÁCIE PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

   V prípade, že chcete poukázať  2 (3 %) ako fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, urobíte tak v daňovom priznaní – postupujte podľa návodu na http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/ .

    

   Ďakujeme vopred v mene detí za Vaše príspevky a za Vašu snahu.

    

   Ing. Adriana Matejčíková

   predseda Rodičovskej rady

  • Info RR

   Milí rodičia,

   prosíme tých, ktorí môžu, vedia, dokážu pomôcť deťom našej ZŠ:

   • pri vybavení miesta na opekanie na dvore – lavičkami, pníkmi na sedenie okolo ohniska,
   • pri zabezpečení stolíka na hranie pre  I.stupeň /hry vonku/ – z dreva, príp.iného materiálu vhodného do exteriéru,
   • ak máte iný dobrý nápad na skvalitnenie voľnočasových aktivít detí, veľmi radi ho uvítame.

    

   Ing. Adriana Matejčíková

   predseda Rodičovskej rady

  • Chemická olympiáda - okresné kolo

   Dňa 23.3. 2018 sa uskutočnilo v Ilave okresné kolo chemickej olympiády, v ktorej náš žiak Jakub Pecuš obsadil 1. miesto. Srdečne blahoželáme.

  • Basketbal žiakov - regionálne kolo

   28.3. 2018 sa v Považskej Bystrici konalo regionálne kolo v basketbale žiakov ZŠ. Naše družstvo chlapcov v zložení: J. Hadzima, M. Hanták, M. Palieska, J. Pecuš, O Poljak, T. Tomanička, D. Závodský a M. Závodský porazilo ZŠ Púchov a tesne prehralo so ZŠ Považská Bystrica. Celkovo naši žiaci dosiahli výborné 2. miesto. Gratulujeme! Fotografie zo súťaže nájdete vo fotoalbume.

  • Plavecká súťaž

   28.3. 2018 sa na plavárni konala Plavecká súťaž žiakov ZŠ. Súťaže sa zúčastnili žiaci novodubnických škôl. Súťaž prebiehala vo viacerých kategóriach podľa jednotlivých ročníkov. Naši žiaci dosiahli viaceré výborné umiestnenia:

   5.roč. T. Hrubčín 3.miesto

   6.roč. T. Samulová 1.miesto   M. Púčik 1.miesto    A. Jordánová  3.miesto   G. Mikula 2.miesto

   7.roč. L. Vinczeová 2.miesto   S. Ševčik 2.miesto  G. Mikula 1.miesto  N. Draková 3.miesto

   8.roč. K. Vlčko 3.miesto L. Sventek 2.miesto N. Hrubošová 2.miesto

   9.roč. M. Bomboš 1.miesto   K. Samulová 3.miesto   D. Matejčík 3.miesto

   Gratulujeme! Fotografie zo súťaže nájdete vo fotoalbume.

  • Divadelné predstavenie

   26.3. bol v našej škole trojhlavý drak. Ale nie naozajstný. To sa len naši učitelia prezliekli do kostýmov a zahrali predškolákom z nášho mesta Osmijankove rozprávky o princeznách. Divadelné predstavenie si pripravili učitelia ako prekvapenie ku Dňu učiteľov. Fotografie z predstavenia nájdete vo fotoalbume.

  • 22. marec - Svetový deň vody

   Ako každý rok, aj tento sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje 22. marca. Okrem klasického oblečenia sa do modrej farby, v ktorom zvíťazila za prvý stupeň 4. B a za druhý stupeň 6. B, sme u žiakov podporili aj pitný režim. V spolupráci s vedúcou jedálne, pani Slobodovou, sme pre deti pripravili nesladenú vodu ochutenú mätou a citrónovou šťavou. Žiakom veľmi chutila, niektorí si prišli naliať aj viackrát. Tiež sme každej triede zadali za úlohu vyrobiť plagát o šetrení alebo o neznečisťovaní vody. Všetci sa úlohy zhostili zodpovedne a urobili krásne výtvory. Fotografie z dňa vody aj plagátov nájdete vo fotoalbume.

  • Okresné kolo v basketbale

   22.3. 2018 sa v športovej hale konalo okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ. Naše družstvo chlapcov v zložení: J. Hadzima, M. Hanták, G. Mikula, M. Palieska, J. Pecuš, O Poljak, M. Púčik, T. Tomanička, D. Závodský a M. Závodský vyhralo všetky zápasy a získalo celkovo 1. miesto. Zároveň postúpilo do regionálneho kola v Považskej Bytrici. Gratulujeme!  Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Z materskej školy do základnej školy bez obáv...

   je cieľ, ktorý sme realizovali počas Dňa otvorených dverí  na našej ZŠ spolu s novodubnickými materskými školami dňa 20.3. Deti predškolského veku si u nás mohli overiť niektoré prvky školskej zrelosti v činnostiach:

   • práca s PC
   • výroba darčeka pre seba, svojich blízkych
   • hravé objavovanie tajomstiev prírody a života na Zemi
   • pohybové  a  motorické schopnosti

   Spolu s rodičmi sa mohli deti oboznámiť s priestormi školy i s pedagógmi.

        Deti boli zvedavé, všetko ich zaujímalo, „ bavilo “. Želáme im i nám, aby s takým nadšením, aké preukázali pri týchto aktivitách,  absolvovali i zápis do 1. ročníka. Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • Oprava 2% z dane z príjmov

   POZOR – oprava údaju IČO v tlačive VYHLÁSENIE k 2 % z dane z príjmov.

   Milí rodičia, pri tvorbe tlačív vznikla nedopatrením chyba v údaji IČO – správne IČO je 173196170004. Preto ak ste už odovzdali tlačivá na Daňový úrad k 2 % z dane z príjmov, prosím, informujte o tom na maili: adriana@ceaeurope.sk alebo na mobile 0905 343 919.

  • Testovanie T9 - 2018

   21. marca 2018 sa konalo v našej škole celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.  Fotografie nájdete vo fotoalbume

    

  • Lyžiarsky výcvik

   Výchovno – výcvikový lyžiarsky zájazd pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnil v dňoch od 12.3. – 16. 3. 2018 v stredisku Martinské hole. Zúčastnilo sa 18 žiakov našej školy +  dvaja  inštruktori lyžovania z toho jeden pôsobiaci aj ako zdravotník.  Výcvik prebiehal podľa vopred pripraveného metodického plánu. Žiaci si postupne osvojili základy lyžovania, pokročilejší sa snažili odstraňovať návykové chyby pri lyžovaní a zdokonaľovať sa.  Všetci začiatočníci zvládli oblúk v prívrate a oblúk z prívratu, šikovnejší aj znožné švihy. Výcvik prebiehal v dopoludňajších i v popoludňajších hodinách po hodinovej prestávke. Vo chvíľach voľna žiaci absolvovali relaxačný pobyt vo Wellnes centre, uskutočňovali sa krátke turistické  vychádzky a školenia o bezpečnosti a pohybe na zjazdovkách – Biely kódex. Vo večerných hodinách žiaci hrali spoločenské hry, ktoré si vopred pripravili. Fotografie z LV nájdete vo fotoalbume

  • Okresné kolo Pytagoriády

   Dňa 15.3.2018 sa  konalo okresné kolo Pytagoriády.

   Výsledky:

   3. roč. M. Baur  7. miesto   Martin Baur 8b. 

   4. roč. A. Chovanec 1. miesto 14b.+9b.= 23b., K. Bložonová 12. miesto 10b. +8b. =18b., P. Samul 14.-15.miesto 10b+7b.=17b. M. Kubištík 3.-4. miesto 11b+9b.=20b. E. Sarkoziová 25. miesto 8b.                                                               

   5. roč. M. Suchomel 21. miesto  11b. +8b. =19b.    M. Marko   38. miesto  8b.  S. Barenyi 31. miesto 10b. + 5b. = 15.b. A. Prachár 33. miesto 9b. J. Šlepecká 18. miesto 13b.+6b. =19b.  

   6. roč.6  M. Púčik  10. miesto 11b. + 6b.= 17b.   T. Samulová  5. miesto 13b. + 6b.= 19b. 

   8. roč.   M. Marušinec 7. miesto 10b. + 5b. = 15b  

   Gratulujeme!!!!

  • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

    

   V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína našu školu úspešne reprezentovali štyri žiačky s nasledovnými vynikajúcimi výsledkami:

   Lucia Mauerová (9.A) - 1. miesto (próza, 3. kategória) - postup do krajského kola

   Jessica Šlepecká (5.B) - 2. miesto (próza, 2. kategória)

   Michaela Matušíková (2.B) - 3. miesto (poézia, 1. kategória)

   Daniela Lichvárová (4.A) - 3. miesto (próza, 1. kategória)

   Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a Lucke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria