• Ukončenie školského roka

   Ukončenie školského roka

   29. 6. 2018 sme v kine Panorex slávnostne ukončili školský rok 2017/2018 ocenením najlepších žiakov a rozlúčkou deviatakov. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Staňo, zástupca primátora Novej Dubnice Bc. P. Pažítka a predsedkyňa RR  Adriana Matejčíková. Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny. Fotografie z ukončenia školského roka si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Beseda so záchrankou

   Beseda so záchrankou

   Dňa 27.6. sa pre žiakov 7. ročníka konala beseda s lekárom záchrannej služby. Dozvedeli sa zásady prvej pomoci pri najčastejších úrazoch, ale aj ako sa zachovať pri autonehode a epileptickom záchvate. Vyskúšali si rôzne pomôcky, ktoré sa v záchranke používajú, prezreli si vozidlo a zmerali si tep. Potom ešte pán doktor zodpovedal na ich otázky a zhodnotil, že sú schopní prvú pomoc poskytnúť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Vyhodnotenie zberov

   Vyhodnotenie zberov

   Jedným z bodov projektu Škola podporujúca zdravie je aj vedenie žiakov k ochrane prírody prostredníctvom triedenia odpadu. V januári 2018 sme sa po polročnej prestávke opäť zapojili do zbierania tetrapakov a kovových obalov. Na jar sa uskutočnil aj zber papiera. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorým osud našej planéty nie je ľahostajný. Najaktívnejších zberačov tetrapakov a kovových obalov odmenil MSÚ v Novej Dubnici, žiakov za zber papiera riaditeľ školy. 

   Zber plánujeme realizovať aj v nasledujúcom školskom roku.

   Odmenení žiaci:

   Tetrapaky

   1.stupeň:

   1.Michaela Matušíková, 2.B – 2400 ks

   2.Soňa Heldáková, 4.B – 1460 ks

   3.Alexandra Marušincová, 1.A – 1322 ks

    

   2.stupeň:

   1.Lucia Filová, 7.A – 820 ks

   2.Jakub Szabó, 6.B – 560 ks

   3.Alexandra Jordánová, 6.B – 380

    

   Kovové obaly

   1.stupeň:

   1.Karolína Bložoňová, 4.B – 5581 ks

   2.Soňa Heldáková, 4.B – 5038 ks

   3.Diana Teluchová, 2.A – 4410 ks

    

   2.stupeň:

   1.Tatiana Samulová, 6.A – 20200 ks

   2.Samuel Kranec, 6.A – 12983 ks

   3.Jakub Szabó, 6.B – 1955 ks 

    

   Papier

   1.Barbora Kováčová, 2.B - 612 kg

   2.Tomáš Slotík, 3.A - 337,5 kg

   3.Dorota Porubanová, 2.B - 232 kg

   4.Daniel Amrich, 2.B - 230 kg

   5.Nikola Celecová, 5.B - 194 kg

   6.Adam Vlasko, 3.A - 193 kg

    Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Ukážka výcviku psov

   Naša škola v priebehu školského roka 2017/2018 u žiakov v 2. a 3. ročníku realizovala vyučovací program podľa výukového materiálu Kamil a psík zdravotník.  Po jeho skončení sme v spolupráci so ZVJS ukázali žiakom aj iné využitie psov ako sú zvyknutí z bežného civilného života.  Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • Ihrisko plné zábavy

   Ihrisko plné zábavy

   Máme za sebou vydarený  8. ročník tejto obľúbenej akcie pre predškolákov, žiakov 1. stupňa a ich rodičov.

                My, zamestnanci školy, ju organizujeme ako poďakovanie rodičom za ich dobrú celoročnú spoluprácu s triednymi učiteľmi, za ich nezištnú pomoc v prospech jednotlivých tried i školy. 

               Ďakujeme.       Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • Ponuka práce - učiteľ matematiky

   Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru od septembra 2018 učiteľa/učiteľku matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie (najlepšie s aprobáciou matematika – fyzika alebo matematika – chémia).
   Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov

   Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Základná škola, Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   alebo mailom na:
   zsjk@zsjk.sk

  • Vystúpenie šermiarov

   Vystúpenie šermiarov

   22.6.2018 vystúpila pre žiakov našej školy Šermiarsko divadelná kompánia -Slovenská história. Žiaci sa počas vystúpenia mohli dozvedieť veľa zaujímavého z našej histórie. Fotografie nájdete vo fotoalbume

  • Vystúpenie parkourovej skupiny

   Vystúpenie parkourovej skupiny

   21.6. 2018 v športovej hale vystúpila parkourová skupina Let's MOVE. Je zoskupenie atlétov a moverov, za účelom vytvárania pohybovo akrobatických programov a originálnych tréningových konceptov. Predviedli zaujímavé akrobatické prvky. Žiaci sa tiež mohli zapojiť aj si vyskúšať jednotlivé parkourové cviky, za ktoré boli odmenení. Vystúpenie zabezpečilo Rodičovské združenie pri ZŠ. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Školský výlet

   Dňa 20. 6. 2018 sa žiaci 8.A triedy zúčastnili  triedneho  výletu.  Navštívili  obec Smolenice na úpätí Malých  Karpát  v okrese Trnava, kde sa zúčastnili  prehliadky  Smolenickėho zámku.  Domov sa žiaci vrátili  plní zážitkov  z výletu. 

  • Celoškolský výlet - VYCHYLOVKA

   Celoškolský výlet - VYCHYLOVKA

   Uskutočnil sa 19.06. ako odmena pre žiakov 1. až 9. ročníka, ktorí dosahujú výborné vzdelávacie a výchovné výsledky, úspešne reprezentujú školu v predmetových súťažiach, záujmových a zberových aktivitách, pre žiakov, ktorí vedia, „ že dobrá práca sa vypláca“.

         Bol realizovaný v dvoch dimenziách. Prvá na nás prostredníctvom návštevy železničky a skanzenu Vychylovka, Orloja v Starej Bystrici dýchla históriou. Pripomenuli sme si, ako ľudia žili a pracovali kedysi, obdivovali sme krásnu kysuckú prírodu. Orloj nám pripomenul slávnych slovenských dejateľov /Ľ. Štúra, M. R. Štefánika.../

        Chutný obed nás posunul do druhej dimenzie, do súčasnosti. Ako dezert sme si vychutnali návštevu 5 D kina v Žiline. Úžasný zážitok, doporučujeme vyskúšať.

        Výlet sme si užili a hodnotíme ho známkou výborný. Toto hodnotenie patrí i RADE RODIČOV, ktorá výlet pripravila i sponzorovala. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

          ĎAKUJEME!

  • Poďakovanie

   Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica

    

         Viesť deti k tvorivej činnosti sa dá mnohými spôsobmi. Jedným zo spôsobov sú „Tvorivé keramické dielne“,  ktorých absolvovanie počas celého školského roka všetkým žiakom 1. stupňa našej ZŠ umožnilo CVČ v Novej Dubnici.

    

         Deti sa pod vedením p. Gabiky Diganovej učili prostredníctvom práce s hlinou trpezlivosti, učili sa „počúvať“, rozvíjali svoju predstavivosť a manuálne zručnosti, vďaka čomu mohli v závere pre svojich blízkych vyrobiť pekné darčeky.

    

         „Tete“ Gabike i p. riad. Mgr. Ibolyovej  patrí veľké ĎAKUJEME od žiakov, rodičov i pedagógov.

    

         Tešíme sa na spoluprácu i v ďalšom školskom roku.

    

    

                                                                                        Metodické združenie ZŠ

  • Exkurzia Dunajské Luhy

   Exkurzia Dunajské Luhy

   Dňa 15. 6. 2018 boli žiaci 6. a 7. ročníka na exkurzii v rakúskom NP Dunajské Luhy. Mali možnosť podrobne spoznať faunu a flóru mokradí, vyskúšať si svet pod vodou i nazrieť do bocianieho hniezda z vtáčej perspektívy. Taktiež im hravou, divadelnou formou bol predstavený vznik Zeme i lužných lesov samotných. Následne sme sa presunuli do čokoládovne, kde sme sa oboznámili s výrobou čokolády a čokoládových figúrok a neodolali sme ani nákupu v ich predajni. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Exkurzia Terezín, Lidice, Praha

   Exkurzia Terezín, Lidice, Praha

   V dňoch 10. - 11. 6. sa žiaci 7. 8. a 9. ročníka zúčastnili na exkurzii do Českej republiky. V prvý deň sme si prezreli bývalú pevnosť Terezín, kde počas druhej svetovej vojny nacisti zriadili zberný a transportný koncentračný tábor. Mali sme možnosť nazrieť do smutného, až tragického života židov za jeho múrmi. Potom sme sa presunuli do Lidíc, kde presne v deň nášho príchodu prebiehali pripomienkové akcie, pretože bolo smutné výročie ich vypálenia. Prezreli sme si múzeum, kde sme sa dozvedeli, prečo a ako k vypáleniu dediny a usmrteniu obyvateľstva došlo. Vypočuli sme si autentické výpovede detí, ktoré prežili. Pozreli sme si pamätník tých, ktoré toľké šťastie nemali i pamätnú hrušeň, ktorá ako jediná pripomína bývale Lidice. Nakoniec sme sa presunuli do Prahy, kde sme si večer i na druhý deň prezreli jej najznámejšie pamiatky. Pozreli sme si Staromestské i Václavské námestie, prešli sa po Karlovom moste či Hradčanoch a Malej strane a neobišli sme ani Vyšehrad. Plní emócií, trochu unavení z tepla, ale spokoní sme sa štastne vrátili domov. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Memoriál M. Herdovej

   Memoriál M. Herdovej

   7.6.2018 sa v Dubnici nad Váhom konal medzinárodný atletický míting - Memoriál M. Herdovej. Naše družstvá dosiahli chlapci 3. miesto a dievčatá 5. miesto. Najlepšie výsledky: M. Palieska 2. miesto - výška, M. Tomaničková 3. miesto - diaľka a G. Mikula 3.miesto - diaľka. Štafety dievčatá dosiahli 4. miesto a chlapci tiež 4. miesto. Gratulujeme! Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Žiaci učiteľom

   Žiaci učiteľom

   V druhom polroku sme sa rozhodli, že žiakom urobíme netradičné hodiny biológie či fyziky. V každej triede mal možnosť jeden žiak odučiť hodinu za pani učiteľku. Výnimku mali iba piataci, kde učili žiaci dvaja. Bolo to príjemné spestrenie pre spolužiakov a pre nového "učiteľa" zasa možnosť vyskúšať si náročnosť i radosti tohto povolania. Každá hodina bola jedinečná, nové pani učiteľky i učitelia sa pripravili zodpovedne a svojich kamarátov naučili nové vedomosti. Na konci však podľa ich slov boli unavení a bolo to ťažšie, ako si mysleli. Celkovo všetci žiaci hodnotili túto aktivitu pozitívne a veľmi ich bavila, preto si ju niekedy ešte zopakujeme. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Atletický míting v Slavičíne

   Atletický míting v Slavičíne

   31.5. 2018 sa konal v našej družobnej škole v Slavičíne atletický míting. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci, ktorí dosiahli tieto umiestnenia:

   1. miesto mladší žiaci 6.-7. roč.

   2. miesto starší žiaci 8.-9. roč.  Najúspešnejšími športovcami boli: L. Hubschová, J. Hadzima, G. Mikula a M. Hanták. Ďalšie družstvo športovcov v zložení: M. Kubištík, T. Filo, M. Szabó, R. Závodský, M. Závodský, B.Ďurček, J. Porubčan, M. Marko súťažilo vo florbale, v ktorom získalo 2. miesto. Gratulujeme!  Fotografie z mítingu nájdete vo fotoalbume.

  • Slávik Slovenska - krajské kolo

   Slávik Slovenska - krajské kolo

   Dňa 24.5. sa uskutočnilo v ZUŠ Trenčín krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018 v speve ľudovej piesne. Aj v tomto roku nás úspešne reprezentovala žiačka 4.A, Daniela Lichvárová. Hoci teraz už súťažila v 2. kategórii (žiaci 4.-6.roč.), všetkých zaujala krásnym, kultivovaným speváckym prejavom. Porota jej krásny spev ocenila a Danka sa v tomto kole súťaže umiestnila na 1. mieste. Postupuje teda do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 28.6.2018 v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

   Vďaka tomu, že Danka neustále rozvíja svoj talent, vďaka odbornému speváckemu vedeniu p.M.Kaliňákovej a vďaka vynikajúcej korepetícii p.M.Hollej, a samozrejme podpory rodičov, môžeme Danke blahoželať k dosiahnutému úspechu. Lebo každý finalista celoslovenského kola sa stáva Laureátom súťaže Slávik Slovenska . A možno sa v 28.ročníku súťaže Slávik Slovenska dočkáme vo finálovom kole ešte väčšej radosti!

   Blahoželáme a držíme palce, Danka! Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Atletický míting o pohár primátora

   Atletický míting o pohár primátora

   Dňa 24. 5. 2018 sa konal XV. ročník Atletického mítingu o putovný pohár primátora mesta Nová Dubnica. Súťaže sa zúčastnili dievčatá a chlapci ZŠ Janka Kráľa, ZŠ sv. J. Bosca, SZŠ a ZŠ Slavičín. Súťaž prebiehala vo viacerých atletických a technických dispciplínach. Našim športovcom sa opäť veľmi darilo, získali sme 1. miesto v kategórii mladších žiakov, v kategórii starších žiakov sme tiež zvíťazili aj keď tesne pred našimi kamarátmi zo Slavičína a celkovo sme opäť po zrátaní všetkých bodov dosiahli  1. miesto a získali putovný pohár primátora mesta! Ďakujeme našim nádejným atlétkam a atlétom za úspešnú reprezentáciu školy! Gratulujeme! Fotografie z mítingu nájdete vo fotoalbume.

  • Hľadáme nových olympionikov

   Hľadáme nových olympionikov

   22.5. 2018 sa na atletickom štadióne v Dubnici nad Váhom konalo krajské kolo atletických talentov pod názvom - Hľadáme nových olympionikov. Naše družstvo atlétov v zložení: G. Mikula, J. Kašša, M. Rodová a M. Tomaničková sa umiestnilo celkovo na 5. mieste. V súťaži jednotlivcov dosiahli M. Rodová 5. miesto v behu na 600m. a G. Mikula 7. miesto v behu na 60 m. Gratulujeme!  Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Beseda o nevidiacich

   Beseda o nevidiacich

   Dňa 18. 5. 2018 sa konala beseda pre siedmy ročník s pani Soňou Zeliskovou o pomôckach a potrebách nevidiacich ľudí. Keďže ich je v našom okolí nemálo, je potrebné vedieť, ako sa k nim chovať či ako im pomôcť, keď potrebujú. Naši žiaci sa toto všetko na besede naučili a spoznali aj mnoho pomôcok, ktoré nevidiacim uľahčujú život. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria