ZŠ Vlára Slavičín

  Spolupráca so ZŠ Vlára Slavičín

  Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje so Základnou školou Vlára Slavičín (Česká republika).

  Žiaci oboch škôl sa pravidelne navštevujú a stretávajú na rôznych akciách, najčastejšie sú to športové súťaže: Mikulášska laťka, Novodubnická latka, Atletický míting,...

  Obe školy spolupracujú aj v oblasti projektov. Vďaka významnému projektu Cezhraničnej spolupráce „Hodina češtiny – hodina slovenčiny“ bola zriadená nová multimediálna učebňa.  Moderné technológie v učebni umožňujú realizovať spoločné hodiny žiakov ZŠ Janka Kráľa v Novej Dubnici a ZŠ Vlára Slavičín.

  Fond mikroprojektů

  Ďalšou oblasťou spolupráce medzi našimi školami je aj mikroprojekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Dýcháme stejný vzduch“. V rámci tohto projektu bola vybudovaná v Slavičíne meteorologická stanica, ktorá sleduje množstvo údajov. S činnosťou stanice boli oboznámení naši žiaci a učitelia pri spoločných pracovných stretnutiach. Údaje je možné sledovať na obrazovke priamo v ZŠ Vlára Slavičín ako aj v meste. Namerané hodnoty si môžeme kedykoľvek pozrieť aj my. Na webových stránkach našej partnerskej školy (www.zsslavicin.cz) v časti Projekty EU sa kliknutím na Dýcháme stejný vzduch dostaneme priamo k nameraným údajom, alebo kliknutím na odkaz http://212.111.13.253:8080/.
  Na projekte sa aktívne podieľali aj naši žiaci. Zamerali sa na meranie teplôt v mesiacoch september až december 2012 o 7.,14. a 21.hodine. Získané údaje vyhodnocovali a porovnávali s údajmi namerané stanicou v Slavičíne. Namerané hodnoty teploty ovzdušia v Novej Dubnici si môžete pozrieť teplota_vzduchu-Nova_Dubnica.xlsx

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria