História vzniku školy

   História našej základnej školy súvisí s narastajúcim počtom školopovinných detí v našom meste... 

   

  1. septembra 1962 -  na základe rozhodnutia ONV - odboru školstva a kultúry v Považskej Bystrici bola zriadená nová II. základná deväťročná škola. Vyučovanie v školskom roku 1962/1963 prebiehalo v 18. triedach s počtom 589 žiakov. Do roku 1964 boli dobudované A-pavilón a B-pavilón.

  V r. 1975 - sa začala využívať športová hala s krytým bazénom. V tej dobe sme boli prvou základnou školou na Slovensku, ktorá vlastnila takéto telovýchovné objekty. V hale sa konali nácviky spartakiád  a v krytom bazéne plavecké výcviky žiakov zo širokého okolia. Boli dobudované školské dielne.

   

  V r. 1985  - bola dostavaná vlastná školská jedáleň a priestory pre školskú družinu. Dovtedy sa žiaci školy stravovali na I. ZDŠ, neskôr v priestoroch bývalej reštaurácie Luník.

   

  V. r. 1989 - spojovacou krytou chodbou boli prepojené všetky časti školy: A, B pavilón školské dielne, školská jedáleň aj športová hala. Na školskom dvore sa dokončili ihriská a záhrada. Budova školy i celý areál boli kompletne dokončené. 

   

   

  Vedenie školy

  Prvým riaditeľom našej školy od jej vzniku až do 31. 1. 1990 bol p. Rudolf Kopilec. Vo funkcii ho vystriedali p. Mgr. Marie Komínková /1. 2. 1990 - 30. 7. 1992/ a p. Mgr. Vladimír Fabián /1992 - 1995/. Od šk. roku 1995/1996 bola riaditeľkou školy p. Mgr. Janka Nižňanská až do 31. 12. 2007. Od 1. 1. 2008 sa riaditeľom školy stal p. Mgr. Ivan Neuročný, ktorý bol riaditeľom do 17. 6. 2011. Od školského roku 2011/2012 až po dnes je riaditeľom ZŠ, Janka Kráľa 1, p. Mgr. Martin Staňo

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria