Rada školy

   

  Zoznam členov Rady školy pri ZŠ, Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici
  v školskom roku 2017/2018


      1. p. Marta BABUKOVÁ                    zástupca zriaďovateľa ZŠ
      2. 
  Bc. Pavol PAŽÍTKA                        zástupca zriaďovateľa ZŠ - podpredseda RŠ
      3. Mgr. Lenka IBOLYOVÁ                  zástupca zriaďovateľa ZŠ
      4. Mgr. Tomáš ZEMKO                      zástupca zriaďovateľa ZŠ

      5. PaedDr. Mária GALOVIČOVÁ     zástupca pedagogických zamestnancov  predseda RŠ
      6. Mgr. Norbert POTOČNÝ               zástupca pedagogických zamestnancov 

      7.  Mgr. Zuzana BALÁŽOVÁ             zástupca rodičov žiakov ZŠ
      8.  Ing. Iveta SOLÍKOVÁ                     zástupca rodičov žiakov ZŠ
      9.  Ing. Andrea ZÁVODSKÁ              zástupca rodičov žiakov ZŠ
    10. p. Miriam MARUŠINCOVÁ           zástupca rodičov žiakov ZŠ
    11. p. Vladimír JANES                         zástupca nepedagogických zamestnancov

  Dňa 5. 3. 2018 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť:

  zapisnica_5.3.2018.docx

  Dňa 12. 10. 2017 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť:

  Zapisnica_12.10.2017.doc

  Dňa 29. 6. 2017 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť:

  ZaPISNICA_29.6.2017.doc

  Dňa 16. 2. 2017 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť:

  zapisnica_16.2.2017.docx

  Dňa 11. 10. 2016 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť:

  Zapisnica_11.10.2016.doc

  Dňa 11. 2. 2016 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť:

  zapisnica_11.2.2016.docx

  Dňa 17.12. 2015 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť:

  ZAPISNICA_Rady_skoly_17.12.2015.docx

  Dňa 13.10. 2015 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť:

  Zapisnica_13.10.2015.doc

  Rada školy dňa 13.10. 2015 na svojom zasadnutí schválila inovovaný štatút RŠ, ktorý je k nahliadnutiu v odkaze: inovovany_statut.doc

  Dňa 25.06. 2015 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť ZaPISNICA_25.6.2015.doc

  Dňa 26.02. 2015 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť zapisnica_26.2.2015.docx

  Dňa 09.10. 2014 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť Zapisnica_09.10.2014.doc

  Dňa 24.6. 2014 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť ZaPISNICA_24.6.2014(1).doc

  Dňa 27.2. 2014 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť zapisnica_27.2.2014.docx

  Dňa 15.10. 2013 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť ZaPISNICa_15.10.2013.doc

  Dňa 27.06. 2013 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť ZaPISNICA_27.6.2013(1).doc

  Dňa 06.03. 2013 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť tu.

  Dňa 15.10. 2012 sa konalo zasadnutie Rady školy. Zápisnicu z tohto zasadnutia si môžete pozrieť tu.

  Rada školy sa  na svojich zasadnutiach riadi štatútom Rady školy. Štatút Rady školy si možete pozrieť tu.

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria