Školský klub detí

   

  ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ „SLNIEČKO“

   

   

   

  Činnosť v ŠKD je rozdelená na - oddychovú a relaxačnú

                                                             - záujmovú

                                                             - príprava na vyučovanie

   

   

  Prevádzka v ŠKD – od 6,00 do 16,30 hod.

   

   

   

  Vychovávateľky:  I. oddelenie   - Bc. Pastuchová Božena

                                  II.oddelenie   - Jankovičová Božena

                                  III.oddelenie  - Vrtíková Katarína

                                  IV.oddelenie  - Mgr. Marušincová Katarína

   

   

  Poplatok za ŠKD: 5 eur

   

  Akcie ŠKD na mesiac december                

   

                                                                                                                                                                                               

  - 5.12. zábavné mikulášske  popoludie

  - zdobenie perníkov

  - výroba svietnikov

  - výroba darčekov a pozdravov pre blízkych

  - zhotovenie vianočnej ozdoby

  - vianočná besiedka

   

    

  Akcie ŠKD na mesiac január   

              

  - výroba darčekov pre budúcich prvákov                                

  - súťaž o najkrajšieho snehuliaka                                            

  - starostlivosť o vtáčiky v zime – enviromentálna výchádzka

  - výroba masiek na karneval

  - zimné vystrihovačky – čarovanie z papiera: rodina snehuliakov, vločky...

                                                                                                                  

                          

  Akcie ŠKD na mesiac február               

                               

  snežné hry – sánkovanie, korčuľovanie    

  Dňa 9.a 10. februára deti zo školského klubu súťažili na klzisku v korčuľovaní medzi kužele a v strieľaní na bránku. Medzi najlepších patrili za I. ročník Lívia Hubschová, za II .ročník Dominik Hajdina, za III. ročník Andrej Antala a za IV. ročník Terezka Závišová. V strieľaní  na bránku sa najviac darilo: Lucke Maurerovej /3.a/, Samkovi Závodskému /3.a/, Bibke Prekopovej /4.b/ a Terezke Závišovej /4.b/. Víťazom gratulujeme a súťaže si určite ešte zopakujeme. Pochvala patrí tiež deťom, ktoré sa prvýkrát postavili na ľadové korčule. Techniku korčuľovania zlepšovali a zvládali zo dňa na deň lepšie.    

                       Ďalšie fotografie z korčuľovania nájdete vo fotoalbume.

  - súťaž o „ Najkrajšie Valentínske srdiečko“                        

  - Fašiangy, Turíce .... – zvyky a tradície                              

   

  .

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria