Dosiahnuté výsledky Športové výsledky

  Všetky výsledky z predchádzajúcich školských rokov nájdete v odkaze Archív.

  V školskom roku 2017/2018 sme dosiahli:

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  24.11. 2017 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka - A. Jandušík, M. Mikulík, S. Kočkovská a J. Pecuš. Zvíťazil M. Mikulík /8.A/, ktorý zároveň postupuje do okresného kola. Na 2. mieste sa umiestnila S. Kočkovská /9.A/ a na 3. mieste A. Jandušík /8.A/. Výhercom aj všetkým zúčastneným gratulujeme, podali naozaj skvelý a vyrovnaný výkon.

  Biologická olympiáda - školské kolo

  7.12.2017 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády, - kategória C, v ktorej úspešnou riešiteľkou sa stala Diana Provazníková. Gratulujeme.

  Šaliansky Maťko - školské kolo

  11.12. sa konalo školské kolo v prednese povestí. Výsledky:

  I. kateg. /2.-3.roč./  1.miesto  T. Chabadová /3.B/

                                 2. miesto K. Vinczeová /3.A/ A. Guzoňová /3.A/

                                 3. miesto A. Bednárová /3.B/

  II. kateg. /4.-5.roč./  1.miesto: J.Šlepecká /5.B/

                                  2. miesto S. Balážová /5.A/

                                  3. miesto A. Chovanec /4.B/

  III. kateg. /6.-7.roč./  1.miesto  K. Križanová /7.A/

                                  2. miesto L. Hubshová /7.A/

                                  3. miesto M. Tomaničová /6.A/

  Školské kolo Pytagoriády

  V dňoch 13. a 14. 12. sa na našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. Žiaci počítali logické príklady a najúspešnejší postupujú do okresného kola. Gratulujeme!  Výsledky:

  3. roč. písalo 53 žiakov /úspešný 1 žiak/:    3.B    Martin Baur 13b. + 7 b. =20b.

  4. roč. písalo 44 žiakov /10 úspešní žiaci/:   4.A   E. Sárkoziová 10b. + 7b.= 17b.  M. Szabo 11b. + 5b.= 16b.

                                                                 4.B   M. Kubiščík  13b. + 9b.=22b.        A. Chovanec  12b. + 10b.=22b. P. Samul 11b. + 10b. =21b.  K. Bložoňová 10b. + 9b. =19b. T. Filo 11b. +5b. = 15b. E. Beňová 10b. + 6b. =16b. L. Hrašková 10b. + 6b. = 16b. Z. Masiarčinová 10b. +6b. =16b.

  5. roč. písalo 38 žiakov /5 úspešní žiaci/:     5.B    M. Marko     12b. + 8b.= 20b.        S. Barenyi 10b. + 9b. = 19.b. A. Prachár 10b.+6b. = 16b. J. Šlepecká 10b.+5b. =15b.  M. Suchomel 10b. + 5b. = 15b.

  6. roč. písalo 34 žiakov /2 úspešní žiaci/      6.B   M. Púčik  11b. + 6b.= 17b.     6.A   T. Samulová 10b. + 4b.= 14b. 

                                                                        

  7. roč. písalo 26 žiakov /4 úspešní žiaci/:     7.A   M. Palieska 10b. + 8b.= 18b. P. Kohútová 10b. +3b. = 13b. L. Filová 10b. + 2b. = 12b.  B. Solíková 11b. + 0b. =11b.

  8. roč. písalo 31 žiakov /1 úspešný žiak/:      8.A   M. Marušinec 10b. + 8b. = 18b  

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria