Dosiahnuté výsledky Športové výsledky

  Všetky výsledky z predchádzajúcich školských rokv nájdete v odkaze Archív.

  V školskom roku 2016/2017 sme dosiahli:

  Školské kolo Pytagoriády

  V dňoch 7. a 8. 12. sa na našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. Žiaci počítali logické príklady a najúspešnejší postupujú do okresného kola. Gratulujeme!  Výsledky:

  3. roč. písalo 47 žiakov /úspešný 1 žiak/:    3.B    A. Chovanec 11b. + 9b.= 20b.

  4. roč. písalo 38 žiakov /4 úspešní žiaci/:     4.A   M. Suchomel 10b. + 1b.= 11b.       A. Baur 10b. + 1b.= 11b.

                                                                   4.B   J. Šlepecká   11b. + 1b.=12b.        B.J. Ďurček  10b. + 2b.=12b.

  5. roč. písalo 18 žiakov /2 úspešní žiaci/:     5.B    F. Faláth      11b. + 6b.= 17b.        M. Púčik 12b. + 4b. = 16.b.

  6. roč. písalo 27 žiakov /4 úspešní žiaci/      6.A   B. Solíková   12b. + 5b.= 17b.       P. Kohútová 11b. + 6b.= 16b.

                                                                           B. Vrteľová    10b. + 5b.=15b.        S. Kuchta     10b. + 5b.=15b.

  7. roč. písalo 14 žiakov /úspešný 1 žiak/:     7.A   M. Marušinec 10b. + 4b.= 14b.

  8. roč. písalo 30 žiakov /3úspešní žiaci/:      8.A   M. Bomboš 10b.  O. Poljak 10b.   J.Pecuš 10b.      

   

  Šaliansky Maťko - školské kolo

  Dňa 19. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Výsledky:

  I.kat.   1. miesto: D. Lichvárová 3.A

             2.miesto:  I. Tawadrous 2.C

             3. miesto A. Chovanec 3.B

  II. kat. 1. miesto: J. Šlepecká 4.B

  III. kat. 1. miesto: N. Vranová 6.A

             2. miesto: P. Kohútová 6.A

             3. miesto: T. Waldeckerová 6.A

  Víťazom blahoželáme a prajeme postupujúcim veľa šťastia v okresnom kole. Gratulujeme!

  Šaliansky Maťko - obvodové kolo

  Dňa 26. 1. 2017 sa v CVČ Dubnica nad Váhom uskutočnilo obvodové kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našim žiačkám D. Lichvárovej z 3.A a J. Šlepeckej zo 4.B triedy sa podarili pekné umiestnenia: 2. miesta vo svojich kategóriach. Gratulujeme!

  Biologická olympiáda

  Dňa 16. 2. 2017 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie C, ktorej sa so svojim projektom Bojovnica pestrá a jej potomstvo zúčastnila Diana Provazníková z 8. A a skončila na peknom 3. mieste. Gratulujeme!

  Geografická olympiáda

  7.2.2017 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Filip Falath /5.B/ získal výborné 1. miesto  Gratulujeme!

  Dejepisná olympiáda

  Dňa 14. 2. 2017 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády kategórie F, E, D,  C, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

  Kategória F: Bianka Vrteľová, 6. A, 3. miesto, Sebastián Kuchta, 6. A, 5. miesto.

  Kategória E: Natália Vranová, 7. A, 2. miesto, Adam Závodský, 7. A, 6. miesto.

  Kategória D: Jakub Pecuš, 8. A,  2. miesto.

  Kategória C: Patrícia Solíková, 9. B, 6. miesto, Jakub Strašík, 9. B, 11. miesto.

  Do krajského kola postupuje Natália Vranová a Jakub Pecuš. Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Natálii a Jakubovi prajeme veľa úspechov v  krajskom kole.

  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  6.3. 2017 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo 26 dievčat a chlapcov vo viacerých kategóriach. Výsledky: 

  I. Kategória

         próza                                     poézia

  1. m. D. Lichárová /4.A/       1.m. J. Šlepecká  /4.B/

  2.m. S. Balážová /4.A/          2.m. T. Chabadová /2.B/

  3.m. M. Marko /4.B/              3.m. A. Chovanec  /3.B/

  II. Kategória                       

  1.m. B. Vrteľová /6.A/          1.m. B. Solíková /6.A/

  2.m. P. Kohútová /6.A/          2.m. L. Filová    /6.A/

                                             3.m. L. Hubschová  /6.A/

  III. Kategória

  1.m.   L. Mauerová /8.A/       1.m. D. Provazníková  /8.A/

  2.m.   N. Turková  /8.A/

  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Gratulujeme! Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  Okresné kolo Pytagoriády

  Dňa 15.3. 2017 sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov 3. - 6. roč. Úspešní riešitelia boli 3 žiaci: 2. miesto získali  A. Chovanec /3.B/ 12b. + 9b. F. Falath /5.B/ 12b. + 10b. vo svojich kategóriach a 5. miesto M. Púčik 13b. + 7b. GRATULUJEME!

  Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 16. marca sa šesť žiačok našej školy zúčastnilo okresného kola Hviezdoslavovho Kubína. V 1. kategórii v prednese poézie získala Jessica Šlepecká zo 4.B 2. miesto, v 3. kategórii v prednese prózy sa Lucia Mauerová z 8.A umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola, v ktorom jej budeme držať palce. Dievčatám blahoželáme!

  Okresné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 23.3.2017 sa uskutočnilo v Ilave okresné kolo chemickej olympiády, v ktorom naša žiačka A. Chabadová /9.A/ obsadila pekné 3. miesto. ​Gratulujeme!

  Slávik Slovenska - školské kolo

  Dňa 30.3. sme si krásny jarný deň spríjemnili spevom ľudových piesní. Uskutočnilo sa školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017. Svoje triedy reprezentovalo 33 žiakov, ktorí súťažili v 3. kategóriach. Výkony súťažiacich boli odmenené sladkosťou a diplomom. 

  Výsledky: 

  1. kateg.                                    2. kateg.                                 3. kateg.

  1.m. D. Lichvárová /3.A/           2.m. M. Tomaničková /5.A/       2.m. A Padyšáková /7.A/

  2.m. V. Tomášiková /1.A/            3.m. T. Ďurechová /4.B/            3.m. D. Provazníková /8.A/

         N. Kopčanová /2.A/

  3.m. L. Kubištíková /1.C/

          S. Šagátová /3.A/

  Do okresného kola tejto súťaže postupuje D. Lichvárová /3.A/. Jej spevácky výkon bol ocenený i knižnou poukážkou od rodičovskej rady. Prajeme veľa úspechov!

  Slávik Slovenska - okresné kolo

  Dňa 11. 4. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska. Úspešne našu školu reprezentovala v 1. kategórii žiačka 3. A - Daniela Lichvárová. Umiestnila sa na 1. mieste a postupuje tak do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v máji v Trenčíne. Budeme jej držať palce! Danka, len tak ďalej! Videozáznam z vysúpenia si môžete pozrieť na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=EeMYDnegN4A.

  Slávik Slovenska - krajské kolo

  V krajskom kole 27. ročníka súťaže Slávik Slovenska dňa 10.5. si prvenstvo vyspievala Daniela Lichvárová, žiačka 3.A treidy. Vo svojej kategórii zvíťazila vďaka dôslednej speváckej príprave, výberu krásnych ľudových piesní, ktoré rovnako ako jej výnimočný spevácky prejav zaujali porotu. A nielen ju! Veľkou oporou pri speve jej bola vynikajúca korepetícia p. Martiny Holej, odborné pedagogické vedenie a podpora celej rodiny, kamarátov, spolužiakov i pedagógov. Danka postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. a 29. júna v Skalici. Držíme jej palce a prajeme veľa ďalších úspechov! A samozrejme BLAHOŽELÁME k už dosiahnutému úspechu! Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  Slávik Slovenska - celoslovenské kolo

  Dňa 29.6. 2017 sa uskutočnilo finálové kolo súťaže Slávik Slovenska v Skalici, kde nás úspešne reprezentovala Daniela Lichvárová, žiačka 3.A triedy. Získala titul lauerát Slávik Slovenska 2017 v 1. kategórii. K veľkému úspechu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria