Dosiahnuté výsledky Športové výsledky

  Všetky výsledky z predchádzajúcich školských rokov nájdete v odkaze Archív.

  V školskom roku 2017/2018 sme dosiahli:

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  24.11. 2017 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka - A. Jandušík, M. Mikulík, S. Kočkovská a J. Pecuš. Zvíťazil M. Mikulík /8.A/, ktorý zároveň postupuje do okresného kola. Na 2. mieste sa umiestnila S. Kočkovská /9.A/ a na 3. mieste A. Jandušík /8.A/. Výhercom aj všetkým zúčastneným gratulujeme, podali naozaj skvelý a vyrovnaný výkon.

  Biologická olympiáda - školské kolo

  7.12.2017 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády, - kategória C, v ktorej úspešnou riešiteľkou sa stala Diana Provazníková. Gratulujeme.

  Šaliansky Maťko - školské kolo

  11.12. sa konalo školské kolo v prednese povestí. Výsledky:

  I. kateg. /2.-3.roč./  1.miesto  T. Chabadová /3.B/

                                 2. miesto K. Vinczeová /3.A/ A. Guzoňová /3.A/

                                 3. miesto A. Bednárová /3.B/

  II. kateg. /4.-5.roč./  1.miesto: J.Šlepecká /5.B/

                                  2. miesto S. Balážová /5.A/

                                  3. miesto A. Chovanec /4.B/

  III. kateg. /6.-7.roč./  1.miesto  K. Križanová /7.A/

                                  2. miesto L. Hubshová /7.A/

                                  3. miesto M. Tomaničová /6.A/

  Školské kolo Pytagoriády

  V dňoch 13. a 14. 12. sa na našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. Žiaci počítali logické príklady a najúspešnejší postupujú do okresného kola. Gratulujeme!  Výsledky:

  3. roč. písalo 53 žiakov /úspešný 1 žiak/:    3.B    Martin Baur 13b. + 7 b. =20b.

  4. roč. písalo 44 žiakov /10 úspešní žiaci/:   4.A   E. Sárkoziová 10b. + 7b.= 17b.  M. Szabo 11b. + 5b.= 16b.

                                                                 4.B   M. Kubiščík  13b. + 9b.=22b.        A. Chovanec  12b. + 10b.=22b. P. Samul 11b. + 10b. =21b.  K. Bložoňová 10b. + 9b. =19b. T. Filo 11b. +5b. = 15b. E. Beňová 10b. + 6b. =16b. L. Hrašková 10b. + 6b. = 16b. Z. Masiarčinová 10b. +6b. =16b.

  5. roč. písalo 38 žiakov /5 úspešní žiaci/:     5.B    M. Marko     12b. + 8b.= 20b.        S. Barenyi 10b. + 9b. = 19.b. A. Prachár 10b.+6b. = 16b. J. Šlepecká 10b.+5b. =15b.  M. Suchomel 10b. + 5b. = 15b.

  6. roč. písalo 34 žiakov /2 úspešní žiaci/      6.B   M. Púčik  11b. + 6b.= 17b.     6.A   T. Samulová 10b. + 4b.= 14b. 

                                                                        

  7. roč. písalo 26 žiakov /4 úspešní žiaci/:     7.A   M. Palieska 10b. + 8b.= 18b. P. Kohútová 10b. +3b. = 13b. L. Filová 10b. + 2b. = 12b.  B. Solíková 11b. + 0b. =11b.

  8. roč. písalo 31 žiakov /1 úspešný žiak/:      8.A   M. Marušinec 10b. + 8b. = 18b  

  Šaliansky Maťko - obvodové kolo

  Dňa 23.1. 2018 sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom obvodové kolo recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Žiačka 5.B triedy J. Šlepecká získala 3. miesto vo svojej kategórii. Gratulujeme!

  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  27.2. 2018 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo 26 dievčat a chlapcov vo viacerých kategóriach. Výsledky: 

  I. Kategória

        próza                                     poézia

   

  1. m. D. Lichárová /4.A/       1.m. M. Matušíková  /2.B/

  2.m. M. Chovancová /2.B/       2.m. V. Križanová /4.B/

                                               3.m. N. Prachar  /2.B/

                                                       T. Chabadová /3.B/

  Školského kola HK ako nesúťažiaci sa zúčastnili žiaci 1.A  K. Antalová, T. Kováč a žiaci 1.B A. Viskup, Z. Hantáková, P. Waldecker a D. Ibolya.

  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Gratulujeme!

  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo II. stupeň

  2. 3. 2018 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň. Výsledky:

        próza                                     poézia

  II. kategória

  1. m. J. Šlepecká  5.B               1.m. neudelené

  2.m. S. Balážová 5.A                   2.m. D. Janíková 5.A

  3.m. M. Marko     5.B                   3.m. S. Štefancová 5.A

                                                              B. Ďurček 5.B

  III. kategória

  1. m. L. Mauerová 9.A             1.m. neudelené

  2.m. B. Vrteľová 7.A                   2.m.K. Križanová 7.A

  3.m. neudelené                          3.m. neudelené

  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Gratulujeme!

  Okresné kolo Pytagoriády

  Dňa 15.3.2018 sa  konalo okresné kolo Pytagoriády.

  Výsledky:

  3. roč. M. Baur  7. miesto   Martin Baur 8b. 

  4. roč. A. Chovanec 1. miesto 14b.+9b.= 23b., K. Bložonová 12. miesto 10b. +8b. =18b., P. Samul 14.-15.miesto 10b+7b.=17b. M. Kubištík 3.-4. miesto 11b+9b.=20b. E. Sarkoziová 25. miesto 8b.                                                               

  5. roč. M. Suchomel 21. miesto  11b. +8b. =19b.    M. Marko   38. miesto  8b.  S. Barenyi 31. miesto 10b. + 5b. = 15.b. A. Prachár 33. miesto 9b. J. Šlepecká 18. miesto 13b.+6b. =19b.  

  6. roč.   M. Púčik  10. miesto 11b. + 6b.= 17b.   T. Samulová  5. miesto 13b. + 6b.= 19b. 

  8. roč.   M. Marušinec 7. miesto 10b. + 5b. = 15b  

   

  Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

  V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína našu školu úspešne reprezentovali štyri žiačky s nasledovnými vynikajúcimi výsledkami:

  Lucia Mauerová (9.A) - 1. miesto (próza, 3. kategória) - postup do krajského kola

  Jessica Šlepecká (5.B) - 2. miesto (próza, 2. kategória)

  Michaela Matušíková (2.B) - 3. miesto (poézia, 1. kategória)

  Daniela Lichvárová (4.A) - 3. miesto (próza, 1. kategória)

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a Lucke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 23.3. 2018 sa uskutočnilo v Ilave okresné kolo chemickej olympiády, v ktorej náš žiak Jakub Pecúš obsadil 1. miesto. Srdečne blahoželáme.

  Biologická olympiáda - okresné kolo

  11. 4. sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, kategórie E, kde sa v odbornosti botanika stala úspešnou riešiteľkou Tatiana Samulová zo 6. A a získala 5. miesto. Gratulujeme!

  Slávik Slovenska - školské kolo

  Dňa 12.4. 2018 sa uskutočnilo sa školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Svoje triedy reprezentovalo 28 žiakov, ktorí súťažili v 3. kategóriach. Niektorí upútali speváckym prejavom, iní výberom piesne z odľahlých regiónov Slovenska.

  Výsledky: 

  1. kateg.                                 2. kateg.                                 3. kateg.

  1.m. S. Talajková/3.B/          1.m. D. Lichvárová /4.A/        1.m. D. Provazníková /9.A/

   2.m.T. Chabadová /3.B         2.m. M. Tomaničková /6.A/       2.m. R. Hrbatý /7.A/

   3.m. L. Čapáková /2.B/         3.m. J. Mauer /4.A/                   3.m. M. Mlynek /7.A/

           E. Kmeťová /1.B/                  M. Lichvár /5.A/

  Do okresného kola tejto súťaže postupujú víťazi jednotlivých kategórii, ktoré sa bude konať 3.5.2018. Prajeme veľa úspechov!  Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria