Organizácia a zabezpečenie Školskej jedálne na ZŠ, Janka Kráľa 1 sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý nájdete v     tomto odkaze:  PREVaDZKOVY_PORIADOK(1).docx

   

   

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria