Kontakt

  Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  Email školy: zsjk@zsjk.sk
  Telefón: +421 x 42 4433642
  +421 x 42 4433657 ŠJ
  Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  IČO: 34057579
  Čísla účtov: Škola - SK44 7500 0000 0040 2347 5058
  ŠJ - SK74 7500 0000 0040 2347 5197
  ŠKD - SK71 7500 0000 0040 2347 5154

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria