Navigácia

Streda 17. 9. 2014
Počet návštev: 2066003

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 17.9.2014)
Monika Chovancová (9.A)
Lenka Vranová (9.B)
Zajtra (Štvrtok 18.9.2014)
Simona Matejovičová (8.A)
Denis Matejčík (6.A)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 034057579
Čísla účtov: Škola - č.ú. 4420196001/5600 IBAN: SK16 5600 0000 0044 2019 6001
ŠJ - č.ú. 4420197004/5600 IBAN: SK95 5600 0000 0044 2019 7004
ŠKD - č.ú. 4420194006/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0044 2019 4006

 

Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

Zástupca školy: PhDr. Iveta Kovačovicová

 

Novinky

 • Začiatok nového školského roku

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa konalo v utorok 2. 9. 2014 v kine Panorex. Žiakom, rodičom a pedagógom sa prihovorili riaditeľ školy Mgr. Martin Staňo, predsedníčka RR Ing. Iveta Solíková a poslanec MsZ Bc. Pavol Pažitka. Zároveň sme privítali našich prváčikov, ktorým prajeme veľa úspechov. Fotografie zo slávnostného otvorenia šk. roku nájdete vo fotoalbume.

 • Maľovanie tried

  Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili maľovania tried 2.B a 5.A.

 • Záver školského roka

  V stredu 25.6. a v piatok 27.6. sme v kine Panorex slávnostne ukončili školský rok 2013/2014 rozlúčkou deviatakov a ocenením najlepších žiakov. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Staňo, zástupca primátora Novej Dubnice Ing. M. Medera a predsedkyňa RR Ing. Iveta Solíková. Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny. Fotografie si môžete pozrieť vo  fotoalbume.

 • Oznam pre stravníkov

  Oznamujeme stravníkov školského stravovacieho zariadenia pri ZŠ, Ul. Janka Kráľa 1, Nová Dubnica, že počas letných prázdnin – posledné dva augustové týždne si stravník môže vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie v školskom roku 2014/2015 a poštovú poukážku na stravu na mesiac september. Vyplnenú záväznú prihlášku a doklad o úhrade stravného je potrebné priniesť v auguste 2014 do kancelárie vedúcej ŠJ.

 • Výlet Topoľčianky

  Dňa 19.6. 2014 sa 40 najlepších žiakov /reprezentantov školy/ zúčastnilo školského výletu, ktorý im venovalo Rodičovské združenie pri ZŠ. Žiaci navštívili žrebčín, zámok v Topoľčiankach, arborétum v Tesárskych Mlyňanoch a pochutili si na chutnom obede v zámockej reštaurácii. Fotografie z výletu nájde vo  fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 x 42 4433642
  +421 x 42 4433657 ŠJ

Fotogaléria