Navigácia

Štvrtok 26. 11. 2015
Počet návštev: 2598822

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 26.11.2015)
Mgr. Ondrej Puček
Zajtra (Piatok 27.11.2015)
Milan Kyčerka (7.A)
Pozajtra (Sobota 28.11.2015)
Viktória Ferenčíková (2.A)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 034057579
Čísla účtov: Škola - č.ú. 4420196001/5600 IBAN: SK16 5600 0000 0044 2019 6001
ŠJ - č.ú. 4420197004/5600 IBAN: SK95 5600 0000 0044 2019 7004
ŠKD - č.ú. 4420194006/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0044 2019 4006

 

Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

Zástupca riaditeľa: PhDr. Iveta Kovačovicová
 

Novinky

 • Červené stužky

  Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Žiaci druhého stupňa sa zapojili do celoslovenskej kampane  Červené stužky týmito aktivitami: Výroba pohľadníc, ktoré sú grafickým vyjadrením zamerania tejto kampane, príprava a nosenie červených stužiek a vytvorenie „živej „ červenej stužky. „Živú“ červenú stužky vytvorili žiaci školy 2.stupňa na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

 • Voľ by do Rady školy

  23. 11. sa v našej škole konali voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ, J. Kráľa. Rodičia spomedzi 94 kandidátov svojimi hlasmi zvolili 4 rodičov, ktorí sa stali na štyri roky členmi Rady školy. Výsledky volieb sú nasledovné: 

  1. miesto: Andrea Závodská – 77 hlasov

 • Boli sme v divadle

  Svet rozprávok našťastie i dnes dokáže deti zaujať a fascinovať. Nebolo to inak ani 19.novembra, kedy žiaci navštívili divadelné predstavenie ZABUDNUTÝ ČERT v Nitre.

  Hoci titul hry zvádzal k tomu, aby sme si mysleli, že pôjde o „hororovú rozprávku“, opak bol pravdou. Láska totiž dokázala čerta, na ktorého zabudlo i samotné peklo, pozmeniť na dobrého a priateľského človeka. A tak opäť raz v rozprávke dobro zvíťazilo nad zlom. A čo na to hovoria deti?

 • Lístky na školský ples

  Vážení učitelia, milí rodičia a priatelia školy !

  Čas neúprosne plynie a opäť sa pomaly približuje termín nášho plesu, „Plesu  rodičov a priateľov školy“, na ktorý si Vás touto cestou dovolíme srdečne  pozvať.

  Jeho termín je 13.2.2016.

  V tejto súvislosti Vás chceme upozorniť, že od dnešného dňa si môžete rezervovať lístky a ich  následný predaj sa začne 3.12.2015.  Miestom predaja je rodičovská miestnosť, a to každú stredu, v čase od  15.00 do 17.00 hod. Bližšie informácie a podrobnosti nájdete na hlavnej stránke školy, vpravo, pod kontaktom.

 • Rodičovský príspevok

  Vážení rodičia !

  Na ostatom zasadnutí  Rodičovskej rady,  dňa 14.10.2015,  bola schválená výška rodičovského príspevku pre tento školský rok v nasledovnej výške :

  • 14,- EUR - na dieťa
  • 10,- EUR - na každé ďaľšie dieťa v rodine
  •   8,- EUR  - na dieťa zo sociálne slabej rodiny

  Uvedený príspevok je možné uhradiť dvoma spôsobmi :

 • Beseda s cestovateľom

  V pondelok 16. novembra navštívil našich siedmakov, ktorí sa na hodinách geografie oboznamujú s učivom o Afrike, cestovateľ Ivan Bulík, človek, ktorý precestoval takmer celý svet a ktorý na svojich cestách dokumentuje život ľudí, nedotknutých civilizáciou. Vďaka prednáške, doplnenej zaujímavými fotografiami, sprostredkoval žiakom informácie, ktoré im ľahšie pomôžu vniknúť do učiva o tomto pre nich exotickom a nepoznanom kúsku našej Zeme.  Ivan Bulík je tiež autorom štyroch cestopisov: 4 svety, 4 návraty, Afriky a Afrika navždy. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

 • Výstava Stredoškolák

  12. 11. 2015 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili výstavy Stredoškolák, kde mali možnosť bližšie sa oboznámiť s učebnými odbormi jednotlivých stredných škôl. Ponuka bola pestrá, doplnená aj sprievodným programom. Okrem vystúpení, ktoré si mohli pozrieť, mohli si aj prakticky vyskúšať zamerania jednotlivých škôl. A to napríklad resuscitáciu, výrobu vtáčej búdky ci vizážistiku. Snáď aj táto výstava pomohla našim žiakom pri ich budúcom rozhodovaní, ktorým smerom sa chcú na strednej škole vydať... Fotografie nájdete vo fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 x 42 4433642
  +421 x 42 4433657 ŠJ

Fotogaléria