Navigácia

Utorok 4. 8. 2015
Počet návštev: 2432623

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 4.8.2015)
Daniela Horňáčková (5.A)
Lukáš Pořízek (5.A)
Dominik Beluščák (8.A)
Dominika Blašková (8.A)
Dominika Ciffrová (6.A)
Dominik Hajdina (5.B)
Dominika Homolová (1.A)
Dominika Hrdá (9.B)
Dominika Janíková (2.A)
Dominik Šinko (3.A)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 034057579
Čísla účtov: Škola - č.ú. 4420196001/5600 IBAN: SK16 5600 0000 0044 2019 6001
ŠJ - č.ú. 4420197004/5600 IBAN: SK95 5600 0000 0044 2019 7004
ŠKD - č.ú. 4420194006/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0044 2019 4006

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

  Zástupca riaditeľa: PhDr. Iveta Kovačovicová
   

  Novinky

  • Oznam

   Oznamujeme stravníkov školského stravovacieho zariadenia pri ZŠ, Ul. Janka Kráľa 1, Nová Dubnica, že počas letných prázdnin – posledné dva augustové týždne /od 18. 8. do 31. 8. 2015/ si stravník môže vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie v školskom roku 2015/2016 a poštovú poukážku na stravu na mesiac september. Vyplnenú záväznú prihlášku a doklad o úhrade stravného je potrebné priniesť v auguste 2015 do kancelárie vedúcej ŠJ. Výška finančného limitu na stravné sa nemení.

  • Záver školského roka

   30. 6. 2015 sme v kine Panorex slávnostne ukončili školský rok 2014/2015 ocenením najlepších žiakov a rozlúčkou deviatakov. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Staňo, primátor Novej Dubnice Ing. P. Marušinec a predsedkyňa RR Ing. Iveta Solíková. Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny. Fotografie z ukončenia školského roka si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  • Vyhodnotenie zberu papiera

   V máji sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci nazberali takmer 2 tony papiera. Najlepšími zberačmi sa stali Terézia Ďurechová a Samuel Barenyi z 2.B triedy. Obaja nazberali nad 200 kg. Na treťom mieste skončil Jakub Pecuš zo 6.A triedy. Za odmenu dostali 32 GB a 16 GB kľúče USB 3.0, ktoré môžu využiť pre svoju zábavu, ale aj pri štúdiu. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme.

  • Ihrisko plné zábavy

   24. júna sa uskutočnil už 4. ročník veľmi  „ populárnej“  a vydarenej akcie Ihrisko plné zábavy. Po zábavných športových disciplínach, ktoré absolvovali rodičia spolu so svojimi ratolesťami, nasledovala  „opekačka“. Užili si ju nielen žiaci 1. stupňa, ale i predškoláci, /majú u nás alokované pracovisko/. Vynikajúce šišky, ktoré upiekli pani kuchárky, potešili malých i veľkých, smiechu a dobrej nálady bolo tiež dosť. Niet sa čo čudovať, smialo sa i slniečko. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Výlet 7. B do Bratislavy

   24. 6. sa žiaci 7. B vybrali na koncoročný výlet do Bratislavy. Aby im nebolo smutno, pridalo sa k nim aj 5 žiačok z iných tried. Spoločne si pozreli historickú časť nášho hlavného mesta, ktorou prešli až k cieľu cesty, a to Prírodovedeckému múzeu, kde si pozreli svetovú i slovenskú biodiverzitu. Bol to výlet plný nových poznatkov, ale hlavne zábavy. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  • Výlet prváčikov

   Je čas koncoročných výletov a naši prváci z 1.A,B a C sa na jeden taký vybrali. Spolu s triednymi učiteľkami Kubaščíkovou, Mozolíkovou, Ševčíkovou a rodičmi sa odviezli električkou do Trenčianskych Teplíc a späť.

   Pomalú jazdu si vychutnávali a svojím spevom spríjemňovali  cestu sebe a sprievodcom. V Trenčianskych Tepliciach sa v parku  pohrali, nakŕmili kačky a mnohí absolvovali svoj prvý samostatný nákup. Kúpeľné oblátky im tak chutili oveľa viac a iste nimi potešili aj svojich rodičov. S našimi príjemnými sprievodcami sme sa rozlúčili v depe, kde nám dovolili na spiatočnej ceste nazrieť.

  • Výlet do Bratislavy

   Tak ako sa už stalo tradíciou aj v tomto školskom roku zorganizovala Rodičovská rada pri Základnej škole, Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici, výlet pre tých žiakov školy, ktorí vynikajú nielen výbornými vyučovacími výsledkami, ale zároveň úspešne reprezentujú školu na rôznych súťažiach, športových, umeleckých i vedomostných. V tomto roku 40 žiakov zažilo deň plný zážitkov v Bratislave. Čakal ich bohatý program. Zatiaľ čo starší žiaci absolvovali exkurziu vo Volskwagene, mladší  si to užili v ZOO. Nasledovala spoločná prehliadka Bratislavy vláčikom Blaváčikom a tak trochu adrenalínová jazda lanovkou na Kamzík a späť. Všetko zavŕšil skvelý obed.  Myslím, že všetci zúčastnení boli nadmieru spokojní, čoho dôkazom bolo aj hromadné „ďakujeme“, určené rodičovskej rade. Fotografie nájdete vo fotoalbume.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria