Navigácia

Piatok 22. 8. 2014
Počet návštev: 2028989

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 22.8.2014)
Jakub Gálik (4.A)
Filip Sjekel (4.B)
Zajtra (Sobota 23.8.2014)
Tomáš Begáň (9.B)
Filip Beňo (8.A)
Filip Falath (2.B)
Filip Hadzima (3.A)
Filip Kaiser (4.B)
Filip Damián Lehotský (1.B)
Filip Patka (1.A)
Filip Peterka (8.B)
Filip Siekel (7.B)
Filip Sjekel (4.B)
Filip Tarkoš (8.B)
Filip Švec (8.B)
Pozajtra (Nedeľa 24.8.2014)
Jakub Kašša (2.B)
Matej Letko (2.B)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 034057579
Čísla účtov: Škola - č.ú. 4420196001/5600 IBAN: SK16 5600 0000 0044 2019 6001
ŠJ - č.ú. 4420197004/5600 IBAN: SK95 5600 0000 0044 2019 7004
ŠKD - č.ú. 4420194006/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0044 2019 4006

 

Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

Zástupca školy: PhDr. Iveta Kovačovicová

 

Novinky

 • Záver školského roka

  V stredu 25.6. a v piatok 27.6. sme v kine Panorex slávnostne ukončili školský rok 2013/2014 rozlúčkou deviatakov a ocenením najlepších žiakov. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Staňo, zástupca primátora Novej Dubnice Ing. M. Medera a predsedkyňa RR Ing. Iveta Solíková. Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny. Fotografie si môžete pozrieť vo  fotoalbume.

 • Oznam pre stravníkov

  Oznamujeme stravníkov školského stravovacieho zariadenia pri ZŠ, Ul. Janka Kráľa 1, Nová Dubnica, že počas letných prázdnin – posledné dva augustové týždne si stravník môže vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie v školskom roku 2014/2015 a poštovú poukážku na stravu na mesiac september. Vyplnenú záväznú prihlášku a doklad o úhrade stravného je potrebné priniesť v auguste 2014 do kancelárie vedúcej ŠJ.

 • Výlet Topoľčianky

  Dňa 19.6. 2014 sa 40 najlepších žiakov /reprezentantov školy/ zúčastnilo školského výletu, ktorý im venovalo Rodičovské združenie pri ZŠ. Žiaci navštívili žrebčín, zámok v Topoľčiankach, arborétum v Tesárskych Mlyňanoch a pochutili si na chutnom obede v zámockej reštaurácii. Fotografie z výletu nájde vo  fotoalbume.

 • Výsledky testovania

  Výsledky testovania deviatakov – naši žiaci nad slovenským priemerom

  Dňa 12. marca 2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Testy písalo 42 027 žiakov z 1 448 základných škôl.

  Naši žiaci boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Test z matematiky obsahoval aj úlohy začlenené do kontextu praktického života, úlohy obsahovali grafy, tabuľky, prehľad vzorcov a jednotiek. Pre úspešné riešenie úloh z matematiky bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text.

 • Memoriál M. Herdovej

  Dňa 19. 6. sme sa s našimi najlepšími atlétmi zúčastnili  atletickej súťaže, ktorá sa konala na štadióne v Dubnici nad Váhom. Memoriálu M. Herdovej sa zúčastnili chlapci a dievčatá zo všetkých škôl v okrese Ilava a tiež športovci zo ZŠ  Otrokovice /Čes. republika/. Naši žiaci sa opäť umiestnili na popredných miestach v rôznych bežeckých a technických disciplínach.. Fotografie zo súťaže nájde vo  fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 x 42 4433642
  +421 x 42 4433657 ŠJ

Fotogaléria