Navigácia

Streda 30. 7. 2014
Počet návštev: 2013529

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 30.7.2014)
Veronika Jánošková (4.B)
Peter Krupa (6.A)
Zajtra (Štvrtok 31.7.2014)
Richard Veselka (2.B)
Tamara Waldeckerová (3.A)
Pozajtra (Piatok 1.8.2014)
Ivan Čorbai (7.B)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 034057579
Čísla účtov: Škola - č.ú. 4420196001/5600 IBAN: SK16 5600 0000 0044 2019 6001
ŠJ - č.ú. 4420197004/5600 IBAN: SK95 5600 0000 0044 2019 7004
ŠKD - č.ú. 4420194006/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0044 2019 4006

 

Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

Zástupca školy: PhDr. Iveta Kovačovicová

 

Novinky

 • Záver školského roka

  V stredu 25.6. a v piatok 27.6. sme v kine Panorex slávnostne ukončili školský rok 2013/2014 rozlúčkou deviatakov a ocenením najlepších žiakov. Všetkým prítomným žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Staňo, zástupca primátora Novej Dubnice Ing. M. Medera a predsedkyňa RR Ing. Iveta Solíková. Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny. Fotografie si môžete pozrieť vo  fotoalbume.

 • Oznam pre stravníkov

  Oznamujeme stravníkov školského stravovacieho zariadenia pri ZŠ, Ul. Janka Kráľa 1, Nová Dubnica, že počas letných prázdnin – posledné dva augustové týždne si stravník môže vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie v školskom roku 2014/2015 a poštovú poukážku na stravu na mesiac september. Vyplnenú záväznú prihlášku a doklad o úhrade stravného je potrebné priniesť v auguste 2014 do kancelárie vedúcej ŠJ.

 • Výlet Topoľčianky

  Dňa 19.6. 2014 sa 40 najlepších žiakov /reprezentantov školy/ zúčastnilo školského výletu, ktorý im venovalo Rodičovské združenie pri ZŠ. Žiaci navštívili žrebčín, zámok v Topoľčiankach, arborétum v Tesárskych Mlyňanoch a pochutili si na chutnom obede v zámockej reštaurácii. Fotografie z výletu nájde vo  fotoalbume.

 • Výsledky testovania

  Výsledky testovania deviatakov – naši žiaci nad slovenským priemerom

  Dňa 12. marca 2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Testy písalo 42 027 žiakov z 1 448 základných škôl.

  Naši žiaci boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Test z matematiky obsahoval aj úlohy začlenené do kontextu praktického života, úlohy obsahovali grafy, tabuľky, prehľad vzorcov a jednotiek. Pre úspešné riešenie úloh z matematiky bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text.

 • Memoriál M. Herdovej

  Dňa 19. 6. sme sa s našimi najlepšími atlétmi zúčastnili  atletickej súťaže, ktorá sa konala na štadióne v Dubnici nad Váhom. Memoriálu M. Herdovej sa zúčastnili chlapci a dievčatá zo všetkých škôl v okrese Ilava a tiež športovci zo ZŠ  Otrokovice /Čes. republika/. Naši žiaci sa opäť umiestnili na popredných miestach v rôznych bežeckých a technických disciplínach.. Fotografie zo súťaže nájde vo  fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 x 42 4433642
  +421 x 42 4433657 ŠJ

Fotogaléria