Navigácia

Piatok 29. 4. 2016
Počet návštev: 2753414

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 29.4.2016)
Melissa Torvenyiová (3.A)
Lea Šedovičová (3.B)

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
Email školy: zsjk@zsjk.sk
Telefón: +421 x 42 4433642
+421 x 42 4433657 ŠJ
Adresa školy: Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 034057579
Čísla účtov: Škola - č.ú. 4420196001/5600 IBAN: SK16 5600 0000 0044 2019 6001
ŠJ - č.ú. 4420197004/5600 IBAN: SK95 5600 0000 0044 2019 7004
ŠKD - č.ú. 4420194006/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0044 2019 4006

   

  Riaditeľ školy: Mgr. Martin Staňo

  Zástupca riaditeľa: PhDr. Iveta Kovačovicová
   

  Novinky

  • Dňa 27.4. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska v speve ľudovej piesne, kde žiačka 2.A triedy D. Lichvárová obsadila vo svojej kategórii 1. miesto. Postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 25.5. v Trenčíne. Srdečne Danke blahoželáme a prajeme veľa ďalších speváckych úspechov! NECH TI TO KRÁSNE SPIEVA! Fotografie nájdete vo  fotoalbume. Tu je spev víťazky: MVI_7474.AVI.

  • 21. 4. 2016 sa v Dubnici nad Váhom konal turnaj v malom futbale - Dôvera ŠP. Naše družstvo chlapcov v zložení: F. Hadzima, D. Hajdina, M. Hanták, A. Jandušík, M. Mikulík, P. Oláš, S. Sýkora, S. Závodský obsadilo v celkovom poradí 3. miesto. Gratulujeme!

  • Z „predškoláka“ školák ...

   V dňoch 19. a 20. apríla 2016 sa na našej ZŠ uskutočnil zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017.

   Zapísali sme 56 detí, z tohto počtu evidujeme 6 žiadostí o odklad povinnej školskej dochádzky. Už počas Dňa otvorených dverí, kedy nás navštívili deti z mestských materských škôl, sme konštatovali, že tohtoroční „ predškoláci „ sú veľmi šikovní, tvoriví, dobre pripravení, tešia sa do školy. Zápis nám to potvrdil. Takže,  tešíme sa aj my na našich nových prvákov.

  • 20. 4. 2016 sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň Zeme. Okrem oblečenia sa do zelenej farby sme pre triedy pripravili aj súťaž v jarnom aranžovaní kytíc. Žiaci k úlohe pristúpili zodpovedne. Priniesli veľa krásnych výtvorov, ktoré nám rozvoňali a vyzdobili školu. V "zelenosti" vyhrala za prvý stupeň 1. B a za druhý stupeň 5. A. Gratulujeme. Fotografie nájdete vo fotoalbume. 

  • Dňa 14.4. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2016 v speve ľudovej piesne. Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov 1. - 7. roč. Žiaci súťažili v 3 kategóriach.

   Výsledky:

    

   1. kategória /1.- 3. roč./                       2. kategória  /4. - 6. roč./

   D. Lichvárová /2.A/     1. m.                 R. Hrbatý  /5.A/            1.m.

  • 14. 4. 2016 sa na plavárni konala Plavecká súťaž žiakov ZŠ. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ Janka Kráľa, ZŠ sv. J. Bosca a Súkromnej ZŠ. Súťaž prebiehala vo viacerých kategóriach podľa jednotlivých ročníkov. Výsledky našich žiakov:

   5. roč.

   F. Hadzima 2. m.               S. Ševčík 3. m.

  • Každý školský rok sa snažíme uľahčiť deťom materských škôl v našom meste prechod z MŠ do ZŠ rôznymi projektmi a spoločnými aktivitami. Jednou  z nich bol i Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 13. apríla 2016. V popoludňajších hodinách mohli deti spoločne s pani učiteľkami z materských škôl a rodičmi absolvovať rôzne činnosti, pri ktorých si mohli preveriť niektoré prvky školskej zrelosti., prezrieť si priestory a učebne školy, zoznámiť sa s pedagogickým kolektívom.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
   Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 x 42 4433642
   +421 x 42 4433657 ŠJ

  Fotogaléria